Skandinavisk kohorte af patienter med osteonekrose af kæberne

Sekundær artikel Dato: 08.04.2024

Osteonekrose af kæberne (ONJ) er en alvorlig bivirkning til antiresorptiv behandling, og det har vist sig udfordrende at overvåge forekomsten af ONJ i Skandinavien. Formålet med denne artikel er at beskrive etableringen af en skandinavisk ONJ-kohorte omfattende alle patienter med osteonekrose relateret til antiresorptiv behandling i Danmark, Norge og Sverige mellem 2011 og 2019. Udgangspunktet for studiet er at understøtte et igangværende overvågningsstudie af sikkerheden ved brug af denosumab (XGEVA®) og zoledronsyre (Zometa®) i klinisk behandling af cancermetastaser. Med brug af den etablerede infrastruktur til dette studie etablerede vi en skandinavisk ONJ-kohorte, som omfatter alle patienter med ONJ relateret til enhver form for antiresorptiv behandling i Danmark, Norge og Sverige. I de tre lande er der i alt 199 kæbekirurgiske klinikker, afdelinger eller enheder relaterede til hospitaler eller tandlægepraksis, og disse varierer noget i behandling og henvisning af ONJpatienter. Der er i hvert land publiceret en hjemmeside, og dataindsamlingen er i gang. Det forventes, at denne omfattende, systematiske indsamling af ensartede data om ONJpatienter fra et befolkningsgrundlag på mere end 20 millioner mennesker kan være basis for en række forskningsprojekter og dermed vil hjælpe til en større forståelse af denne udfordrende lidelse og i sidste ende føre til bedre patientbehandling.

Klinisk relevans:

Osteonecrosis of the jaws (ONJ) is a serious complication to antiresorptive treatment, and it has proven difficult to obtain exact information about the occurrence of ONJ in Scandinavia. The aim of this paper is to describe the establishment of a Scandinavian cohort of all new patients with ONJ related to antiresorptive treatment in Denmark, Norway and Sweden between 2011 and 2019. The starting point for the study was to support an ongoing drug safety study of denosumab (XGEVA®) and zoledronate (Zometa®) in the clinical treatment of cancer metastases. By the use of this established infrastructure we developed a Scandinavian ONJ cohort including patients with ONJ related to any type of antiresorptive treatment. The total number of departments or clinics for oraI and maxillofacial surgery in Denmark, Norway and Sweden is 199, and the pattern of treatment and referral of ONJ patients differs somewhat in the three countries. In each country efforts have been made to provide information to the dental society including web pages. The data collection is ongoing. It is expected that this comprehensive, systematic collection of data on ONJ patients from a population exceeding 20 millions can form the basis of research leading to a greater understanding of the disease and to a better treatment of the patients.