Sufficient øjenbeskyttelse reducerer risikoen for øjenskader fra hærdelamper

Originalartikel Dato: 08.04.2024

Introduktion og formål – 13 udvalgte filterprodukter til brug som øjenbeskyttelse mod blåt lys ved hærdning af dentale materialer blev vurderet. Ved en tilsvarende vurdering, som blev udført i 2006, fandt man, at halvdelen af filterprodukterne havde en tilfredsstillende beskyttelsesgrad. Materiale og metoder – Et spektroradiometrisk instrument koblet til en integrerende kugle blev brugt til at vurdere filtrenes egnethed og lysbeskyttelsesgrad. “Maksimalt tilladte eksponeringstid” blev beregnet med høj og lav sikkerhedsmargin. Udregningerne var baseret på internationale retningslinjer fra International Commission on Non-Ionising Radiation Protection vedrørende blålyseksponering af øjne. Resultater og konklusion – Baseret på beregninger med høj sikkerhedsmargin viste 7 ud af 13 filtre en tilfredsstillende grad af beskyttelse, mens beregninger med lav sikkerhedsmargin indikerede, at 10 ud af 13 filtre var tilfredsstillende. I artiklen diskuteres øjenskader og –sygdomme, som kan udvikles og forårsages af ultraviolet (UV) stråling og synligt lys. Disse strålingsformer kan medføre akutte øjenskader. Når det gælder kroniske sygdomme som katarakt og aldersrelateret makuladegeneration, er sammenhængen ikke lige så entydig; men eksperimentel forskning underbygger i stadig større grad, at lyseksponering kan være en plausibel forklaring på sygdomsudviklingen. Brugen af øjenbeskyttelse vil eliminere eller reducere risikoen for øjenskader betragteligt. Det er afgørende, at filtrenes transmissionsgrad er tilstrækkeligt lav (0,1 %) i det bølgelængdeinterval, som er relevant for hærdelamper (390- 525 nm).

Appropriate eye protection filters prevent ocular damage from curing light: Introduction and purpose – A study was performed to assess 13 different eye protection filters, glasses and shields, intended for use with dental material light curing procedures as a follow-up to a similar investigation in 2006. Material and methods – To assess safety and efficiency, the spectra of curing lamps and filters were measured using a spectroradiometric instrument and integrating sphere. Based on international guidelines from the International Commission on Non- Ionising Radiation Protection for blue light exposure to the eyes, the “maximum permissible exposure time”, (t max ) for the protection filters were calculated with high and low safety margins. The high safety margin risk estimation was based on transmission spectra of the filters, whereas the estimation accepting a lower safety margin was based on the overlap between emission spectra of several different curing lamps with known emission and the transmission spectra of the filters. Results and conclusion – According to the high safety estimations, 7 of 13 products had acceptable filtering qualities. Low safety estimations increased the number of acceptable filters to 10. Eye hazards and diseases either known or suggested to be induced by UV radiation and/or blue light were discussed. UV and blue light can cause acute eye hazards, whereas increasing evidence suggests that blue light contributes to chronic diseases, such as cataracts and age-related macular degeneration. The use of eye protection with adequately low transmission properties (0.1%) in the relevant wavelength range (390-525 nm) will eliminate or greatly reduce the risk of eye hazards when light curing dental materials.