Systems for provision of oral health care in the Nordic countries

Oversigtsartikel Dato: 08.04.2024

Tandplejesystemerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige har mange fælles træk. I alle fire lande er der både en offentlig og privat tandplejesektor. Der tilbydes vederlagsfri tandpleje til børn og unge overvejende i offentligt regi, mens muligheden for voksentandpleje i offentligt regi samt egenbetalingen varierer i de forskellige lande. Tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger er det mest almindelige blandt voksne, og tilskud fra det offentlige til tandpleje i privat praksis varierer fra land til land. Der er foretaget en del mindre justeringer af tandplejesystemerne i de nordiske lande, men bortset fra Island så er der ikke sket større og fundamentale ændringer siden 1970’erne. Det store behandlingsbehov, man i tidligere tider så hos børn, er nu flyttet over til den ældre befolkning samt til befolkningsgrupper med særlig stor risiko for at få sygdomme. Den største udfordring i dag er at opfylde de to sidstnævnte gruppers behov for tandpleje.

The oral health care organisations of Denmark, Finland, Norway and Sweden have many common features. They all have both a public and a private sector. Free comprehensive dental care for children and adolescents is offered in the Public Dental Services (PDS) but access and schemes of payment for adult dental care in the PDS vary between the countries. Iceland has no PDS. Use of private services is common among adults and private care is reimbursed from tax revenues to varying extents in all Nordic countries. In spite of many major and minor amendments, no fundamental changes have occurred in the care provision systems since the 1970s, except Iceland. The greatest treatment needs have moved from the young to the old and special needs groups. Organising good and equitable dental care for these groups remains a challenge.