Alvorlige kæbe- og ansigtsinfektioner

Oversigtsartikel Dato: 01.06.2016

Traditionelt har behandling af infektionssygdomme været tandlægens vigtigste opgave. Caries og marginal parodontitis er blandt de hyppigste bakterielle infektioner i verden og kan forårsage mere alvorlige infektioner som parodontale eller periapikale abscesser. Normalt vil infektionsmedicinere og ortopæder opfatte en intraossøs absces som en alvorlig tilstand; men i kæberne vil disse tilstande i de allerfleste tilfælde kunne behandles i almen praksis med relativt enkle midler, fx incision, endodontisk behandling og/eller peroralt administreret antibiotikum. I enkelte tilfælde kan odontogene infektioner imidlertid også få et alvorligt forløb og føre til livstruende tilstande, som kræver resolutte og omfattende tiltag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at odontogene infektioner kan udvikle sig og forværres meget hurtigt, også hos patienter som ikke er medicinsk kompromitterede eller har andre prædisponerende faktorer for infektionsudvikling. De akutte tiltag ved alvorlig kæbeinfektion er enkle. Drænage af pus skal altid tilstræbes og vil altid have den bedste behandlingseffekt. Antibiotika er et vigtigt supplement. Tærskelen for henvisning til en sygehusafdeling bør være lav i de tilfælde, hvor man ikke får infektionen under kontrol, eller hvis luftveje og synkefunktion kompromitteres.

Klinisk relevans:

Jaw and facial infections: Treatment of infectious diseases is the dental professional's most important task. Dental caries and periodontitis are amongst the most common bacterial infections in the world, and may lead to more serious conditions like periodontal or periapical abscesses. An intraosseous abscess will usually be considered dangerous. In the jaw, however, such conditions can in most cases be treated by relatively simple measures, like incision and drainage and per oral antibiotics in outpatient dental clinics. Still, it must be emphasized that in some cases dental infections can develop rapidly, even in otherwise healthy patients without any known medical risk factors. The treatment of acute jaw infection is usually simple. Drainage of pus is the most important and most effective and must always be strived for. Antibiotics are important supplementary treatment. Emergency hospitalization must be considered if infection control is not established, or if airways, swallow function or general heath is compromised.