Børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har forøget risiko for omsorgssvigt og overgreb

Fokusartikel Dato: 30.08.2016

Børn, som har været udsat for vold, overgreb og forsømmelse, har en forøget risiko for at udvikle fysiske og psykiske problemer samt risikoadfærd. Undersøgelser har vist, at problemer såsom søvnforstyrrelser og hovedpine forekommer hyppigere hos børn, der har været udsat for fysisk vold, end hos børn, som ikke har været udsat for vold. Der er flere risikofaktorer, som kan associeres til, at børn trives dårligt. Børn med funktionsnedsættelse har en tre gange højere risiko for at blive udsat for vold end børn uden funktionsnedsættelse. Det er derfor vigtigt, at tandplejepersonalet har godt kendskab til, hvordan vold kan opstå, og hvilke konsekvenser den kan have for børn. Dette er nødvendigt for at kunne identificere børn, som vantrives, samt for at opfylde den lovbefalede pligt til at anmelde mistanke om misrøgt af børn.

Klinisk relevans:

Udsættelse for vold kan føre til fysiske og psykiske problemer i barndommen og senere i livet. Børn med funktionsnedsættelse har forøget risiko for at blive udsat for vold. For at kunne leve op til lovgivningen om anmeldelsespligt ved mistanke om misrøgt af børn må tandplejepersonalet have godt kendskab til voldens årsager og

Children with disabilities and chronic conditions are at risk of maltreatment
Children exposed to maltreatment are likely to have a negative development in both physical and mental health as well as being at risk of exhibiting risk behaviours. Psycho-somatic conditions such as difficulties in sleeping and headaches in children are found to be associated with physical abuse. There are several risk factors that should be considered when recognizing child maltreatment and among these are functional disabilities. It has been shown that children with functional disabilities are approximately 3 times more likely to be exposed to child maltreatment than peers. Therefore, to fulfil the obligation of mandatory reporting it is important for all dental professionals to have knowledge of the complex aetiology of maltreatment and also to understand the association of psycho-somatic complaints with exposure to child maltreatment.