Cementoblastom

Kasuistik Dato: 30.03.2016

Cementoblastomet er en benign odontogen tumor karakteriseret ved dannelsen af cementlignende væv i relation til tandrødderne. Tumoren er hyppigst lokaliseret i underkæben og forekommer overvejende hos yngre mennesker. Radiologisk kendetegnes cementoblastomet ved en velafgrænset radiopak forandring, der har resorberet eller fusioneret med en eller flere tandrødder og omgivet af en tynd båndformet radiolucent zone. Histologisk karakteriseres tumor ved en tæt masse af acellulært cementlignende væv i et fibrøst stroma. Patienttilfælde – En 23-årig pige blev henvist til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital for ortodontisk kirurgisk behandling af en vækstbetinget kæbedeformitet. Panoramaoptagelse viste en velafgrænset radiopak forandring i højre side af underkæben med tydelig rodresorption af 7-. Perifert var den patologiske forandring omgivet af en tynd radiolucent zone. Der blev foretaget kirurgisk fjernelse af tumoren og ekstraktion af 7-. Histologisk undersøgelse verificerede diagnosen cementoblastom. Klinisk og radiologisk kontrol efter seks måneder viste ossøs heling uden tegn på recidiv. Konklusion – Cementoblastomet er en forholdsvis sjældent forekommende tumor, og diagnosen stilles på baggrund af en klinisk, radiologisk og histologisk undersøgelse. Cementoblastomet behandles med kirurgisk fjernelse, og recidivfrekvensen er lav.

Klinisk relevans:

Cementoblastoma is a benign odontogenic tumour characterized by the formation of the cement-like tissue in relation to the tooth roots. The tumour is most frequently located in the lower jaw and occurs predominantly in younger people. Radiologically the cementoblastoma is characterized by a welldefined radiopaque mass fused with one or more dental roots and is surrounded by a thin band-shaped radiolucent zone. Histologically, the tumour is characterized by a dense mass of cement like acellular tissue in a fibrous stroma. Case study – A 23-year-old girl was referred to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aalborg University Hospital, for orthognathic surgical treatment of a congenital jaw deformity. Panoramic x-ray showed a well-defined radiopaque mass with distinct root resorption of 7-, which was surrounded by a thin band-shaped radiolucent zone. The tumour was surgically removed together with the tooth. Histological examination verified the diagnosis cementoblastoma. Clinical and radiological followup after 6 months showed osseous healing with no evidence of recurrence. Conclusion – Cementoblastoma is a relatively rare benign tumour and the diagnosis is made based on clinical, radiological and histological examination. The tumour is treated by surgical removal and the recurrence rate is low.