De officielle danske kostråd

De Officielle Kostraad
Fokusartikel Dato: 16.11.2016

I 2013 udkom de officielle danske kostråd i en revideret udgave. Ansvaret for de danske officielle kostanbefalinger ligger hos Fødevarestyrelsen. DTU Fødevareinstituttet fungerede som tovholder på den videnskabelige del af opdateringen af kostrådene.

Fødevarestyrelsen udarbejdede i samarbejde med en række professionelle kommunikatører på baggrund af den videnskabelige evidens 10 kostråd. De reviderede kostråd fra 2013 ligner i høj grad de tidligere kostråd fra 2005, dog med et par justeringer og præciseringer.

Antallet af danskere, der er overvægtige eller svært overvægtige, er stigende. Dette er også tilfældet for antallet af danskere, der lider af livsstilssygdomme. Danskerne anbefales derfor at følge de officielle kostråd, idet man derved vil få dækket sit behov for vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer. Samtidig er det nemmere at holde en sund vægt.

Kostrådene forebygger bl.a. en række livsstilssygdomme som fx hjerte-kar-sygdomme, diabetes type 2 og kræftsygdomme.

The official Danish dietary guidelines
In 2013 a revised version of The official Danish dietary guidelines were published. The Danish Veterinary and Food Administration is by law responsible for these dietary recommendations. DTU Food National Food Institute was head of a working group responsible for the scientific part of the update of the dietary guidelines. Based on the scientific evidence provided by DTU Food, The Danish Veterinary and Food Administration in cooperation with a number of professional communicators prepared ten dietary guidelines. The revised dietary guidelines from 2013 are very similar to the previous dietary guidelines published 2005, except for a few adjustments and clarifications. The number of overweight or obese Danes has increased. The number of Danes who suffer from lifestyle diseases has also increased. In order to cover the need for vitamins, minerals and other essential nutrients it is recommended that the Danish population follow the official dietary guidelines. Following the dietary guidelines also makes it easier to keep a healthy weight. Therefore the Dietary guidelines prevent a number of lifestyle diseases such as cardiovascular diseases, diabetes type 2, and cancer