Dentale keramer – Æstetik og klinisk anvendelse

Oversigtsartikel Dato: 05.12.2016

Vi har mange forskellige keramer, som egner sig til tandrestaureringer. Ved korrekt anvendelse kan disse give særdeles gode resultater både æstetisk og funktionelt med god langtidsprognose.

Denne artikel fokuserer på, hvornår man skal benytte de forskellige materialer, og hvad man bør tage hensyn til ved valg af materiale.

Klinisk relevans:

Dentale keramer til facader, indlæg, kroner og broer er evidensbaseret og god terapi. I situationer, hvor æstetikken er vigtig, er det mest hensigtsmæssigt at benytte et materiale, som kan imitere den tandsubstans, som skal erstattes. I andre situationer er styrke og funktion mest afgørende. Komplikationer kan i vidt omfang undgås ved korrekt materialeselektion og -håndtering.

Dental ceramics – Aesthetics and clinical use
Many different dental ceramics are available. Used correctly, dental ceramics can be a very successful treatment both with regard to function and aesthetics.

This paper addresses the factors influencing the choice of material and the precautions that are necessary when using dental ceramics.