Det kliniske spektrum ved orale planocellulære karcinomer

Originalartikel Dato: 07.06.2016

Incidensen af mundhulekræft i Danmark er stigende. Det er derfor vigtigt at understrege tandlægens rolle i den tidlige diagnostik af oral cancer. Denne artikel præsenterer en serie af 14 konsekutive tilfælde af orale karcinomer fra Kæbekirurgisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, som alle blev henvist fra primærsektoren over en 12 måneders periode. Tilfældene præsenteres for at understrege den store variation af det kliniske billede, der i enkelte tilfælde viste sig svære at diagnosticere selv for den rutinerede kliniker. Tandlægen er ofte den første sundhedsfaglige person, der møder patienten med udiagnosticeret mundhulekræft. Grundigt kendskab til den store kliniske variation af oral cancer er derfor altafgørende, da tidlig diagnostik er vigtig for succesfuld behandling.

The clinical spectrum in oral squamous cell carcinomas This article presents a series of 14 consecutive cases of oral carcinoma met in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Hospital of Southwest Denmark, Esbjerg, during a 12-monthperiod. The cases are significant for the diversity of their clinical presentation. The incidence of oral cancer continues to increase in Denmark. So the vital role general dentists play in the early detection of this disease is important. Often the dentist is the initial contact for the patient with oral cancer, and it is crucial that the dentist is always aware of the variety of clinical manifestations of the disease. Early diagnosis remains the key to successful treatment of patients with oral cancer.