Håndtering af orale antitrombotika i tandlægepraksis

Fokusartikel Dato: 03.10.2016

I takt med at aldersgennemsnittet i befolkningen øges, vil flere patienter være i behandling med antitrombotisk medicin. Kombinationen af den stigende aldring af befolkningen og flere samtidige og ofte kroniske lidelser hos patienterne stiller derfor større krav til tandlægens håndtering af polyfarmaci, herunder antitrombotika, når der skal foretages et kirurgisk indgreb i mundhulen. Nye potente orale præparater er på markedet til forebyggelse og behandling af hjerte-karsygdomme. Manglende indsigt kan medføre en øget blødningsrisiko, hvorfor tandlægen bør have fokus på patientens medicinering og baggrund for denne før et dento-alveolært indgreb. Mundskylning med tranexamsyre 5 % anbefales til forebyggelse og behandling af blødningskomplikationer, da behandlingen er effektiv, sikker, veldokumenteret og nem at administrere.

Management of oral antithrombotics in the dental surgery: As the average age of the general population increases, more patients seeking dental treatment will be on antithrombotic medication. The combination of an aging population and several concurrent and often chronic illnesses amongst the elderly calls for an increased awareness by the dental practitioner when faced with polypharmacy, including antithrombotic medication, prior to oral surgical procedures. New potent oral medications are on the market for the management of cardiovascular diseases. Lack of awareness by the dentist can increase the risk of haemorrhage. Current knowledge of the patient´s medication and medical history is a must prior to dentoalveolar surgery. Mouth rinses with 5% tranexamic acid is highly recommended to prevent and manage complications of bleeding as the treatment is safe, well documented, and easy to use.