Orale bakterier og sygdomme udenfor mundhulen

Oversigtsartikel Dato: 04.05.2016

Orale bakterier og sygdomme i mundhulen er blevet kædet sammen med en række forskellige infektiøse og inflammatoriske sygdomme udenfor mundhulen. Oprindeligt har der været fokus på ekstraorale infektioner, hvor orale bakterier direkte kan påvises, først og fremmest infektiøs endocarditis. Siden har interessen bredt sig til sygdomme med mulig fælles inflammatorisk baggrund, og hvor der er påvist epidemiologiske sammenhænge som fx aterosklerose og diabetes mellitus. Denne artikel giver en oversigt over de mulige sammenhænge mellem orale bakterier og inflammationsprocesser i mundhulen og sygdomme andre steder i organismen. Mulige mekanismer for en kausal sammenhæng beskrives, og graden af dokumentation for sammenhæng med orale forhold i relation til de enkelte sygdomme vurderes.

Klinisk relevans:

Oral bacteria and extraoral diseases: Oral bacteria and diseases in the oral cavity have been associated with a number of different infectious and inflammatory diseases in other parts of the human body. Originally the main focus has been on extraoral infections where oral bacteria can be isolated, especially infectious endocarditis. Subsequently, diseases with a possible common inflammatory background and where epidemiological studies have shown an association, like atherosclerosis and diabetes mellitus, have been a matter of debate. This article reviews the possible associations between oral bacteria and inflammatory diseases in the oral cavity and infectious or inflammatory diseases in other parts of the body. Possible mechanisms for a causal association are described, and existing documentation for an association with oral conditions in relation to individual diseases is evaluated.