Orale manifestationer ved morbus Crohn

Kasuistik Dato: 30.03.2016

Morbus Crohn er en kronisk inflammatorisk tarmsygdom med ukendt ætiologi, der kan forekomme overalt i fordøjelsessystemet fra cavum oris til anus. Sygdommen debuterer oftest i 20-30-årsalderen og optræder lidt hyppigere hos kvinder. Morbus Crohn kan debutere i cavum oris og præsenterer sig som lineære hyperplasier i omslagsfolderne, erytem af gingiva, angulær cheilitis, fortykkelse af kindslimhinden samt diffus hævelse af læberne, gingiva og kindslimhinde. Morbus Crohn kan ikke kureres, men medicinsk behandling kan mildne betændelsestilstanden og oftest bringe den i ro, men i svære sygdomstilfælde, som ikke kan behandles tilfredsstillende med medicin, kan kirurgisk fjernelse af de sygdomsramte tarmstykker være nødvendig. Patienttilfælde – En 22-årig kvinde blev henvist fra privatpraktiserende øre-næse-hals-læge til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, mhp. diagnostik og behandling af en symmetrisk hævelse i ansigtet og underlæbe samt lineære hyperplasier i underkæbens omslagsfold. Der blev foretaget biopsi af de lineære hyperplasier, og det histologiske billede var foreneligt med morbus Crohn. Konklusion – Orale forandringer ved morbus Crohn kan findes i den initiale fase af sygdommen uden symptomer fra mave-tarm-kanalen. Kendskab til orale manifestioner ved morbus Crohn er derfor vigtigt for tandlæger, idet dette kan bidrage til den diagnostiske udredning af sygdommen.

Klinisk relevans:

Crohn’s disease is a chronic inflammatory bowel disease of unkown etiology, which can occur anywhere in the digestive system. The disease debuts most often in persons between 20-30 years of age, and slightly more frequently in women. Crohn’s disease can cause oral manifestations in form of linear hyperplasia, recurrent aphtous stomatitis, gingival erythema, thickening of the buccal mucosa, and diffuse swelling of the lips, gingiva, and buccal mucosa. Crohn’s disease cannot be cured, but medical treatment can alleviate the inflammatory process, however surgical treatment may be necessary in some patients. Case study – A 22-year-old women was referred from her private Ear-Nose-Throat doctor for the diagnosis and treatment of a symmetric soft swelling of both cheeks and lower lip, and linear hyperplasias in the buccal mucosa. Biopsies were made and the histological examination revealed that the oral manifestations were caused by Crohn’s disease. Conclusion – Oral manifestations from Crohn’s disease can be found in the initial phase of the disease, without any symptoms from the gastrointestinal tract. Knowledge about oral manifestations of Crohn’s disease is important for dentist, because it may contribute to earlier diagnosis of the disease.