Patienter i antitrombotisk behandling i tandlægepraksis

Fokusartikel Dato: 03.10.2016

Antallet af patienter i antitrombotisk behandling er stigende, og behandlingen omfatter hovedgrupperne antikoagulerende og trombocytfunktionshæmmende præparater. Risikoen for behandlingskrævende blødning i forbindelse med oral kirurgi betragtes som øget hos denne patientgruppe, og et kendskab hos behandleren til de forskellige antikoagulerende og trombocytfunktionshæmmende præparater samt lokale hæmostatika forudsættes. Formålet med nærværende artikel er at øge kendskabet til de forskellige antitrombotiske præparater med fokus på de nye orale antikoagulerende og trombocytfunktionshæmmende præparater på markedet og kort beskrive, hvilke forholdsregler der bør tages i relation til oral kirurgi. Igennem de senere år er en ny række trombocytfunktionshæmmernde og antikoagulerende præparater blevet udbredt og kun sparsomt belyst i litteraturen i relation til oral kirurgi. Pausering eller ændret intensitet af de antitrombotiske præparater kan øge risiko for udvikling af tromboemboliske komplikationer, mens opretholdt antitrombotisk behandling kan medføre blødningskomplikationer per- og postoperativt. Derfor kræves en individuel risikovurdering af patienten i antitrombotisk behandling forud for oral kirurgi, og øget opmærksomhed bør rettes i forhold til præoperativ planlægning, perioperativ kontrol og postoperative forholdsregler.

Patients in antithrombotic therapy in dental practice: The number of patients receiving antithrombotic therapy is increasing and the treatment covers anti-coagulant and anti-platelet drugs. Treatment-related bleeding associated with oral surgery is considered expected in this patient group, and a knowledge among dentists of the different anticoagulant and anti-platelet drugs, and local haemostatics is assumed. The purpose of this article is to raise awareness of the different antithrombotic drugs, focusing on the new anti-coagulant and anti-platelet drugs on the market, and describe the precautions that should be taken in relation to oral surgery. In recent years, a new series of anti-platelet and anti-coagulant drugs has been developed and commonly used; and the knowledge of these new products related to oral surgery is limited. Pausing or changed intensity of the antithrombotic preparations can increase the risk of thromboembolic complications, while maintaining antithrombotic therapy can cause bleeding complications intra- and post-operatively. Therefore, an individual assessment of the patient in antithrombotic therapy prior to oral surgery is required and attention must be drawn to preoperative planning, perioperative control and postoperative precautions.