Behandling af mennesker med stof-afhængighed

Originalartikel Dato: 08.09.2017

Ansvaret for behandlingen af stofafhængige er placeret i kommunerne, som imidlertid kan delegere hele eller dele af behandlingen til private institutioner eller til andre kommuner. De stofafhængige har et retskrav på at komme i behandling, og dette gælder også den medikamentelle behandling, senest 14 dage efter deres henvendelse til behandlingssystemet. Behandlingen retter sig ikke kun mod stofafhængigheden, men også mod de psykiske, sociale og helbredsmæssige problemer, som belaster flertallet af de stofafhængige.

Der skønnes at være ca. 33.000 stofafhængige i Danmark, heraf ca. 20.000 heroinafhængige, og halvdelen af disse indtager stofferne intravenøst, og det er specielt i denne gruppe, man ser store helbredsmæssige problemer.

I 2014 var ca. 16.000 personer i behandling, heraf 7.000 personer i substitutionsbehandling og flertallet i behandling med metadon.

Behandlingssystemet har problemer med både at tiltrække og fastholde de stofafhængige i behandlingen.

Klinisk relevans:

De fleste stofafhængige og specielt de ældre opioidafhængige har massive tandproblemer, der vanskeliggør deres liv, og som er en barriere i forhold til deres behandling og den videre revalideringsproces. Det er derfor afgørende vigtigt, at de får deres tænder behandlet.

Drug addiction treatment in Denmark

In Denmark, the municipalities are responsible for organising both the social and medical treatment of drug users, but they can delegate all or part of the treatment to private institutions or to other municipalities. Drug addicts are guaranteed access to treatment within 14 days of the first contact or request from the drug addict. The treatment is focused on handling the drug dependency as well as the social and medical problems related to drug abuse. It is estimated that there are about 33.000 drug dependent persons in Denmark, including 20.000 heroin addicts, of whom half of them are taking heroin intravenously. The latter group is characterised by having a particular large number of health-related problems. In 2014 there were 16.000 persons in treatment including 7.000 persons in substitution treatment, mainly with methadone. It is difficult for the treatment system to both attract and retain the drug dependent persons in treatment.

Emner