Brug af fysiske værnemidler på tandklinikker

Oversigtsartikel Dato: 17.05.2017

I tandklinikken bliver personalet eksponeret for biologiske, kemiske og fysiske agenser. Disse kan variere fra mikroorganismer til støj og optræde i så forskellige former som aerosoler og stråling. Nationale og internationale direktiver, love og retningslinjer for smitteværn og sundheds-, miljø- og sikkerhedsprocedurer i tandklinikken bestemmer, hvilke fysiske og andre værnemidler personalet skal anvende. Desuden er det vigtigt, at man sætter sig ind i, hvorfor man skal bruge det aktuelle værneudstyr, hvornår man skal bruge det, hvornår man ikke skal bruge det, og hvornår man skal ændre brugen. Eksempler på dette kan være anskaffelse af nye instrumenter eller udbrud af epidemier med nye eller ændrede smitsomme mikroorganismer, som kræver en ny eller ændret beskyttelse. Det er vigtigt at tilpasse de forskellige værnemidler til et acceptabelt og praktisk niveau, som inkluderer alle ansatte. Oplæring i klinikhygiejne bør starte tidligt i studieforløbet for de enkelte odontologiske uddannelser. Kompetence vedrørende anvendelsen skal sikres ved nyindkøb af udstyr. Artiklen præsenterer de oftest forekommende grupper af eksponeringsagenser i tandklinikken, og hvilke fysiske og andre værnemidler der skal, bør og kan benyttes.

Klinisk relevans:

Øget bevidsthed om overføring af smitsomme mikroorganismer i sundhedssektoren førte til, at der blev indført generelle infektionshygiejniske retningslinjer i Danmark i 1988. Den tekniske udvikling af hærdelamper, som er gået i retning af stærkere og mere øjenskadeligt lys, ændrede behovet for øjenbeskyttelse. Øget fokus på sundhed, miljø og sikkerhed kan føre til ny viden om potentielt skadelige agenser såsom fx materialekomponenter, resistente mikroorganismer og støj. Valg af beskyttelsesudstyr er en kontinuerlig proces, som hele klinikteamet må inddrages i

Use of physical protective equipment at dental clinics
Members of the dental team are exposed daily to biological, chemical and physical agents. These vary for example, from microorganisms to noise, and are present in forms as diverse as aerosols and gasses. National and international directives, legislation and guidelines for infection control, and occupational health issues intended for the dental clinic, govern the physical and other types of protection required. In addition, it is important to be acquainted with the justification for any specific protective item, when and when not to use it and when an upgrade is required. Examples are the purchase of new instruments and equipment or the outbreak of epidemics of new or altered microorganisms that require a new or a different type of protection. It is important to adapt the use of personal protection to an acceptable and practical level that includes the entire dental team. Occupational health education should be introduced at an early stage in the curriculum of the dental team. User competence in using personal protection must be ensured when new equipment is acquired. This article presents the types of exposure agents most frequently met in the dental clinic and the corresponding physical and other personal protection devices that should or may be used.