Brug og misbrug af rusmidler i Danmark

Oversigtsartikel Dato: 20.11.2017

Det skønnes, at omkring 140.000 danskere er afhængige af alkohol, og at omkring 70-90.000 overvejende yngre danskere har et storforbrug/er afhængige af illegale stoffer. Fuldskabsdruk blandt unge er det højeste i Europa, og danske unge er også nogle af dem, der i et europæisk perspektiv oftest har prøvet cannabis. På den anden side bruger danske unge ikke nær så ofte cannabis, som fx unge fra Sydeuropa. 17 % af danskerne bruger dagligt tobak. I to nationale stikprøveundersøgelser blandt unge 15-25-årige fandt man i såvel 2014 som 2015, at 14-15 % var daglige rygere. Forbruget af rusmidler hænger bl.a. sammen med, hvor normaliseret forbruget er i et land. Alkohol og herunder fuldskabsdruk er i vid udstrækning normaliseret i Danmark, mens det fx i USA er betydeligt mindre accepteret. Brugen af cannabis er derimod langt mere normaliseret i USA end i Danmark, hvilket også her afspejler sig i forbrugets størrelse. Egentlig afhængighed af illegale stoffer kan ikke mindst knyttes til socialt og psykisk sårbare yngre borgere, mens afhængighed af alkohol er mere jævnt fordelt mellem forskellige aldersgrupper og sociale klasser.

Klinisk relevans:

Hvor stort er danskernes forbrug af alkohol, tobak og illegale stoffer, og hvor stor en andel udvikler et storforbrug/ misbrug/afhængighed. Hvordan estimeres tallene, og hvor præcise er de. Hvilken konsekvens har normalisering af et rusmiddel og lidt om legalisering af cannabis.

Use and abuse of drugs in Denmark
It is estimated that about 140,000 Danes are addicted to alcohol, and that about 70,000-90,000 predominantly younger Danes, are using illicit drugs on an almost daily basis. The prevalence of binge drinking among Danish youth is the highest in Europe and Danish youth are among those who have most often tried cannabis. On the other hand, regular use of cannabis among Danish youth is significantly lower than e.g. youth from Southern European countries. 17 % of all Danes smoke tobacco on a daily basis, while this is the case for 14 % of Danish youth. Consumption of any substance in a country depends among other things on the degree of normalisation of its use in the general population. Alcohol, including binge drinking, is largely normalised in Denmark, whereas in the USA, for example, it is significantly less accepted. Cannabis use, on the other hand, is much more normalised in the United States than in Denmark, which is also reflected in the level of consumption. In terms of more problematic use, addiction to illicit drugs are not least linked to socially and mentally vulnerable young people, while addiction to alcohol is more evenly divided between different age groups and social classes.

Emner