Fremtiden for klinisk oral fysiologi

Fokusartikel Dato: 03.11.2017

Klinisk oral fysiologi omfatter den del af odontologien, der beskæftiger sig med oro-faciale smerter og kæbefunktion, okklusion samt saliva- fysiologien. Udgangspunktet for fagområdet hviler på en grundig forståelse af fysiologien for at kunne forstå, diagnosticere og behandle eller håndtere patofysiologiske tilstande i mund, tænder og kæber. Dette indlæg beskriver nogle af de landvindinger, der i særdeleshed er sket indenfor forståelsen af de oro-faciale smerter. Der findes således i dag veldefinerede diagnostiske algoritmer og kriterier for mange af de oro-faciale smertetilstande, og der er en stigende forståelse for kompleksiteten af de kroniske smerter samt behovet for en tværfaglig tilgang til håndteringen af disse.

Klinisk relevans:

Kroniske oro-faciale smerter hører under tandlægens ansvarsområde og kan i dag diagnosticeres og håndteres bedst med en tværfaglig tilgang. Viden og erfaring indhentet gennem kliniske forskningsprojekter er en væsentlig årsag til videreudviklingen af fagområdet.

The future for clinical oral physiology
Clinical oral physiology is the part of dentistry dealing with orofacial pain and jaw function, occlusion and saliva physiology. Essential for the field is a profound physiological knowledge as a prerequisite to understand, diagnose and manage pathophysiological conditions in the orofacial region. This paper describes some of the milestones, in particular within the knowledge base of orofacial pain. Today there is significant progress in the classification and diagnostic criteria for most of the orofacial pain conditions matched with an appreciation of the immense complexity of chronic pain and the need for an interdisciplinary approach for successful management.