Hvad spiser danske børn og voksne?

Fokusartikel Dato: 19.04.2017

Spiser danskerne sundt?
Danskernes indtag af fødevarer og næringsstoffer kan vurderes på basis af bl.a. den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysisk aktivitet. Undersøgelsen gennemføres blandt 4-75-årige danskere, som registrerer deres indtag af fødevarer i en uge. Den seneste undersøgelse
2011-13 viser, at sammensætningen af kostens indhold af fødevarer og næringsstoffer har ændret sig siden 2003-08 i såvel positiv som negativ retning.

I de observerede ændringer over tid skal der tages forbehold for, at deltagere med kort uddannelse i 2011-13 udgør en mindre del af populationen end i 2003-2008, hvorved positive ændringer kan overfortolkes, mens en negativ udvikling kan underfortolkes.

Undersøgelserne viser, at kosten både blandt børn og voksne indeholder en større mængde af grøntsager og fisk i 2011-13 end i 2003-08, og kostens indhold af federe mælkeprodukter er mindsket, mens de fedtbegrænsede varianter er øget. Desuden er der sket et fald i de sukkersødede sodavand. Samtidig er kostens indhold af kartofler og rugbrød faldet, mens indholdet af kød og kødprodukter er steget. Ydermere er der sket et mindre fald i kostens indhold af frugt og grove, fiberrige grøntsager.

Når kosten vurderes i forhold til de officielle kostråd, er det tydeligt, at mange danskere fortsat spiser for usundt.

Klinisk relevans:

Kosten spiller en betydelig rolle for udvikling af overvægt og kostrelaterede livsstilssygdomme som type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft. For at forbedre befolkningens kostmæssige sundhed er viden om befolkningens kostvaner og fysiske aktivitetsniveau nødvendig.
Gennem denne viden kan potentielle sundhedsmæssige problemer i befolkningen identificeres, og initiativer for at støtte sundhedsfremmende kostvaner kan igangsættes.

Dietary habits in Denmark
Dietary habits in Denmark can be evaluated on basis of the Danish National Survey of diet and physical activity. The survey covers the dietary intake of Danes aged 4-75 y and the diet is recorded for 7 days. The latest survey 2011-13 shows that the dietary composition has changed both in a positive and negative direction since 2003-08.

In the observed changes over time it is important to take into account that participants with low educations are underrepresented in 2011-13 compared to 2011-08. Positive dietary changes may therefore be overestimated while negative changes might be underestimated.

The surveys show that the diet contains more vegetables and fish in 2011-13 than in 2003-08. The content of fatty milk products is reduced while the content of fat reduced milk products has increased. The content of sugar sweetened fizzy drinks has decreased. Simultaneously, the proportion of potatoes and whole meal rye bread has been reduced while the content of meat and meat products has increased. Furthermore, the dietary content of fruits and vegetables rich in dietary fiber has decreased slightly.

Evaluation of the diet against the food based dietary guidelines shows that many Danes still eat unhealthily.