Komorbiditet ved marginal parodontitis: To sider af samme sag?

Oversigtsartikel Dato: 18.01.2017

Nærværende artikel præsenterer en oversigt over den foreliggende væsentligste viden om sammenhængen mellem marginal parodontitis og en række medicinske sygdomme, herunder hjerte-kar-sygdomme, diabetes mellitus, reumatoid arthritis, osteoporose, Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom, psoriasis og visse lungeinfektioner.

Der er i vekslende grad dokumentation for de nævnte sammenhænge især mht. kausalitet, men en række undersøgelser peger på, at parodontalbehandling kan have gunstig effekt på forløbet af iskæmisk hjertesygdom, diabetes, reumatoid arthritis og på risikoen for pneumoni hos særligt udsatte. For de fleste af de nævnte sygdomme skyldes sammenhængen antagelig ligheder i deres inflammatoriske patogenese.

Med baggrund i forøget oplysning om den udbredte komorbiditet og de bidirektionelle sygdomsmekanismer bør samarbejdet mellem læger og tandlæger styrkes mhp. optimal behandling af hele patienten med MP.

Klinisk relevans:

For klinikeren er det vigtigt at kende til sammenhængen mellem marginal parodontitis og en række medicinske sygdomme, således at relevant diagnostik, profylakse og behandling kan iværksættes. Det er i den forbindelse bl.a. vigtigt, at inflammationen i de parodontale væv reduceres. Meget tyder således på, at der herved kan opnås betydelige fordele for individets samlede sundhed med færre menneskelige omkostninger og samfundsøkonomiske fordele til følge.

Periodontitis and comorbidity: Two aspects of similar processes
Increasing evidence has suggested an independent association between periodontitis and a range of comorbidities, e.g., cardiovascular disease, diabetes, rheumatoid arthritis, osteoporosis, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, psoriasis, and respiratory infections.

Shared inflammatory pathways are likely to contribute to this association, but distinct causal mechanisms remain to be defined. Some of these comorbid conditions may improve by periodontal treatment, and a bidirectional relationship may exist, where, for example, treatment of diabetes can improve periodontal status.

The present article presents an overview of the evidence linking periodontitis with selected systemic diseases and calls for increased cooperation between dentists and medical doctors to provide optimal screening, treatment and prevention of both periodontitis and its comorbidities