Kost og kræft

Oversigtsartikel Dato: 19.12.2016

Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark. Omkring 10 % af tilfældene kan tilskrives kost og ernæring og yderligere omkring 5 % kan tilskrives overvægt/fedme og 4 % alkohol.

I artiklen gives en overordnet gennemgang af evidensen for sammenhænge mellem kost, ernæring og kræft. Der er god evidens for, at overvægt, alkohol, rødt og forarbejdet kød er relateret til forhøjet risiko for visse kræftformer – særligt kræft i fordøjelseskanalen samt brystkræft.

Et højt indtag af kostfibre er relateret til en lavere risiko for særligt tyktarmskræft. Baseret på den tilgængelige evidens anbefales en kost rig på fuldkorn, bælgfrugter, grøntsager og frugt. Det anbefales, at indtaget af alkohol, energitætte fødevarer, sukkerholdige drikkevarer, salt samt rødt og forarbejdet kød begrænses.

Diet and cancer
Cancer is the most common cause of death in Denmark. Approximately 10% of the deaths are attributable to diet and nutrition and 5% are attributable to overweight/obesity and 4% to alcohol.

In this article, we will review the associations between diet, nutrition and cancer. There is strong evidence that overweight/ obesity, alcohol, red and processed meat are related to higher risk of certain cancers – especially cancers of the gastrointestinal tract and breast cancer.

A high intake of dietary fibre is related to a lower risk of especially colorectal cancer. Based on the current evidence, a diet rich in whole grains, pulses, vegetables and fruit is advised. Further preventive health advice is to limit the intake of alcohol, “high-calorie foods” (foods high in sugar or fat), sugary drinks, salt, and red and processed meat.