Psykologiske funktionsændringer ved aldring – beskrivelse, kommunikation og etik

Demens
Oversigtsartikel Dato: 17.01.2017

På mange måder resulterer aldring blot i langsommere somatiske og psykiske processer og funktioner, hvis ikke der er sygdom involveret. Den demografiske ændring i befolkningens sammensætning vil resultere i flere ældre, og flere ældre med demenssymptomer vil blive en del af tandplejen.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at antallet af demente vil stige med 50 % i løbet af de næste 15 år.

Tabet af psykiske funktioner ved demens gør, at en optimal kommunikation til denne patientgruppe kræver individuel omhu og tid. Ofte kan en behandlingsplan være forbundet med store etiske overvejelser.

Klinisk relevans:

Normalt er der ikke store odontologiske problemer ved behandling af ældre, men er de psykiske og psykologiske funktioner reduceret så meget, at en optimal daglig funktion kun kan opretholdes med ekstern hjælp, kan kommunikation og behandling blive en stor udfordring for tandlægeteamet. Jo større kendskab man har til problemerne, jo bedre kan man være forberedt, og jo bedre vil kliniktiden kunne udnyttes, når patienter med psykisk funktionsnedsættelse skal behandles.

Changes in psychological functioning during aging – description, communication and ethics
In many ways the result of aging is just a slower somatic and psychological process and function, if no disease is involved. The demographic change in the population will result in more elderly people and more elderly people with dementia symptoms that will be a part of the public dental health. The National Health Authority estimate that the number of people with dementia will increase by 50% over the next 15 years. The loss of mental functions by dementia means that an optimal communication in such patients requires individual care and time. A treatment plan can often be associated with high ethical considerations.