Visuelle hjælpemidler under endodontisk behandling

Fokusartikel Dato: 01.12.2017

Behandlerens visuelle performance under tandbehandling er afhængig af lys i arbejdsfeltet, forstørrelse og behandlerens alder. Lupbriller og mikroskoper kan kompensere for aldersbetingede synsforandringer (presbyopi). Når man anvender en høj forstørrelse under arbejdet, får man et bedre detaljesyn, men mister til gengæld skarphedsdybde, og synsfeltet bliver mindre. Det medfører, at behandleren har et reduceret overblik over arbejdsfeltet. Anvendelse af forstørrelse giver fordele under ortograd endodontisk behandling, hvor især lokalisering af rodkanaler og behandling af iatrogene komplikationer lettes. Man får dermed mulighed for at behandle tænder, man ellers ikke ville forsøge at redde. Indenfor endodontisk mikrokirurgi kan succesraten forøges signifikant, når der bruges større forstørrelser i form af mikroskop eller endoskop. En anden fordel ved anvendelse af lupbriller og/eller mikroskop er, at behandlerens krop aflastes ved en mere ergonomisk korrekt kropsholdning under behandling.

Klinisk relevans:

Der findes ingen evidensbaserede guidelines i forhold til syn og belysning under endodontisk behandling. De fleste rodbehandlinger i Danmark bliver foretaget i almindelig tandlægepraksis, med eller uden forstørrelse, hvor en del tandlæger bruger lupbriller, og få bruger et mikroskop. Ekstra forstørrelse kan dog være meget fordelagtigt under rodbehandling; et bedre detaljesyn gør det muligt at arbejde mere præcist, at visualisere og behandle flere og mindre anatomiske strukturer, og dermed forøge behandlingssucces. Desuden kan forstørrelse kompensere for den aldersbetingede nedsættelse af behandlerens synsskarphed og visuelle performance, der indtræder omkring 40-års alderen.

Visual devices for endodontic treatment The dentist’s visual performance during dental treatment depends on illumination, magnification and the practitioner’s age. Dental loupes and microscopes can compensate for agerelated visual alterations (presbyopia). With higher magnification, better detail detection can be obtained, but depth of field and field of view are reduced. This results in reduced overview. Magnification can benefit orthograde endodontic treatment, especially during identification of root canal orifices and treatment of iatrogenic complications. This gives an opportunity to treat teeth one would otherwise not consider saving. For apical microsurgery, high magnification using a microscope or endoscope can significantly increase treatment success. Using dental loupes or an operation microscope, and an ergonomically improved body posture during treatment can relieve the practitioner’s body.