Kasuistik:

Behandling af interne rodresorptioner

Lær af den vellykkede behandling af en intern rodresorption hos en 56-årig patient.

a473 fig.
Kasuistik Dato: 11.07.2018

BAGGRUND
Interne rodresorptioner opdages ofte tilfældigt på en røntgenoptagelse, og det er væsentligt at få afdækket, om der er kommunikation fra rodkanalen til rodoverfladen, inden behandling iværksættes.

PATIENTTILFÆLDE
56-årig kvinde, henvist for rodbehandling af 2+, diagnosticeres efter CBCT pulpalt med necrosis pulpae et resorptio radicis dentis interna samt parodontitis apicalis 2+. Den interne rodresorption var uden perforation til rodoverfladen og lokaliseret i den nederste tredjedel af roden. Under operationsmikroskop blev der gennemført en kanalbehandling af +2 med udfyldning af resorptionskavitet. Der blev udrenset med roterende, manuelle og reciprokerende nikkel-titanium-instrumenter. Der blev foretaget aktiv skylning med bl.a. natriumhypoklorit. Rodfyldningen udførtes med en varm vertikal teknik med indledende applicering af tilpasset masterpoint apikalt for resorptionen. Efter syv måneder viste kontrolrøntgen heling af den apikale radiolucente zone.

KONKLUSION
Behandling af interne rodresorptioner skal iværksættes hurtigst muligt for at standse resorptionsprocessen, der ultimativt vil medføre en total nekrose samt bakterieinficeret pulpa.

Klinisk relevans:

Interne resorptioner opdages ofte tilfældigt i forbindelse med radiologiske optagelser, som er taget med andet formål. Hvis tilstanden opdages og behandles tidligt, vil prognosen være god; der vil være nekrotisk pulpavæv koronalt for resorptionskaviteten, og der vil være inflammatorisk væv med resorptive egenskaber i selve kaviteten samt vitalt radikulært pulpavæv apikalt for denne. Uden behandling vil den resorptive proces fortsætte, til alt pulpavæv er nekrotiseret, og der vil være risiko for, at der udvikles kommunikation til rodoverfladen. Ingen eller afventende behandling vil medføre en forringet prognose, så der er ingen gavn af at holde interne resorptioner under observation, da de slutteligt vil ende med en total rodkanalsinfektion.

TREATMENT OF INTERNAL ROOT RESORPTIONS

BACKGROUND
Internal root resorptions are often detected coincidently on x-rays used for other reasons. Prior to treatment it is crucial to determine if there is a communication between the root canal system and the bone.

CASE STUDY
56 year old female was referred for endodontic treatment of 12. The CBCT confirmed an internal root resorption in the apical third of the root canal, without perforation to the root surface. The tooth was non-vital and diagnosed with apical periodontitis. Using a microscope the root canal treatment was completed and the resorption cavity was filled. The root canal was prepared with rotating, manual and reciprocating NiTi instruments. Active irrigation was performed with sodium hypochlorite. The obturation procedure was a combination of warm vertical technique with initial application of a master cone placed apically to the resorption. Seven months later, the control x-ray showed healing of the apical radiolucent zone.

CONCLUSION
Treatment of internal root resorption should be initiated as soon as possible to stop the resorption process, which otherwise ultimately leads to pulp necrosis and bacterial infection.