Orale bivirkninger ved antineoplastiske og immunmodulerende lægemidler: Klinik og behandling

ABSTRACT

a482 fig.
Oversigtsartikel Dato: 27.09.2018

Biologiske målrettede behandlinger og nye immunmodulerende lægemidler har revolutioneret paletten af behandlingsmuligheder for patienter med cancer og autoimmune sygdomme, men kan også medføre bivirkninger i mundhulen. Efterhånden som der bliver udviklet flere nye lægemidler, må man forvente, at der også vil optræde flere orale bivirkninger.

Denne oversigt beskriver de mest almindelige mundslimhindelæsioner, som kan ses i forbindelse med antineoplastiske, immunstimulerende og immunsupprimerende lægemidler, samt de muligheder, man som tandlæge har for at håndtere disse forandringer.

SELVTEST

Du kan læse videnskabelige artikler og samle point til dine efteruddannelsesaktiviteter jf. Tandlægeforeningens dokumenterede efteruddannelse. Du skal svare på tre spørgsmål, som dækker artiklens faglige indhold. Der kan være flere korrekte svar pr. spørgsmål.

Klik her for at gennemføre testen!

Klinisk relevans:

Udviklingen af biologiske målrettede behandlinger og nye immunmodulerende lægemidler har revolutioneret behandlingsmulighederne for patienter med cancer og autoimmune sygdomme. Disse nye behandlingsformer kan imidlertid også forårsage en lang række bivirkninger i mundhulen. Bivirkningerne kan variere fra asymptomatiske og benigne læsioner til invaliderende og potentielt livstruende tilstande. Det er derfor vigtigt, at tandlæger er opmærksomme på de bivirkninger, der kan optræde hos det stigende antal patienter, der er i behandling med disse lægemidler.

ORAL ADVERSE EFFECTS OF ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS AND THEIR TREATMENT

Biologic targeted therapies and new immunomodulatory agents have revolutionized the treatment landscape of patients with cancer and autoimmune diseases but have also been associated with adverse reactions in the oral cavity. As new drugs are developed, one can assume that more oral side effects will be encountered. This review describes the most common oral mucosal lesions associated with antineoplastic agents, immunostimulants, and immunosuppressants and how oral health care providers can manage such changes.