Clinical outcomes of ceramic restorations

ABSTRACT

a503 fig.
Oversigtsartikel Dato: 19.02.2019

KLINISK UTVÄRDERING AV HELKERAMISKA PROTETISKA REKONSTRUKTIONER
Denna artikel presenterar information från aktuell klinisk forskning om hur keramer fungerar som protetiskt rekonstruktionsmaterial. Orsakerna till komplikationer och misslyckanden diskuteras. Artikeln rapporterar framförallt om kronor och broar, såväl tand- som implantatstödda.
Överlevnaden för keramiska konstruktioner är generellt god och jämförbar med metallkeramiska kronor och broar. Biologiska komplikationer är ovanliga. Orsakssambanden för dessa komplikationer är multifaktoriella och framförallt beroende av patienters livsstilsfaktorer, ex munhygien, snarare än av vilken typ av material som använts i den protetiska rekonstruktionen. Frakturer är den främsta tekniska komplikationen. Marginala frakturer är den vanligaste typen av fraktur för kronor, bland broar sker frakturerna framförallt i konnektorn.

Clinical relevance:

A good understanding of factors affecting survival and complications of different materials and restorations is crucial for the general practitioner in order to be able to make sound choices when planning prosthetic rehabilitation.