Ludwigs angina – En livstruende tilstand

ABSTRACT

a543 fig.
Kasuistik Dato: 23.05.2019

Baggrund – Infektioner i hoved- og halsområdet er ofte associeret med et ukendt odontogent fokus. I særlige tilfælde ses en tilstand med flegmonøs interstitiel infektion og/eller konsolidering af absces med sænkning til de submandibulære spatier. Denne tilstand med bilateral involvering af de submandibulære spatier kaldes Ludwigs angina eller angina Ludovici. I disse situationer er det væsentligt med optimal odontologisk diagnostik, relevant radiologisk udredning og behandling under et indgående kendskab til anatomien i det inficerede område.

Patienttilfælde – En 53-årig kvinde, i øvrigt sund og rask, henvises til kæbekirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital, via egen læge. Patienten har gennem tre dage haft diffuse tandsmerter, og på tredjedøgnet efter symptomernes indtræden kontakter patienten egen læge, som efter telefonisk konsultation med vagthavende kæbekirurg viderehenviser patienten til akut udredning. Klinisk undersøgelse og radiologisk vurdering bekræfter diagnose forenelig med Ludwigs angina, og patienten indlægges akut til behandling med relevant intravenøs antibiotikaterapi.

Konklusion – Ludwigs angina er en sjælden tilstand i den danske population med bilateral involvering af de submandibulære, submentale og sublingvale spatier. Infektionen kan potentielt være livstruende. Kendskab til kliniske symptomer, radiologisk udredning samt anatomien og komplikationer til odontogene infektioner er væsentligt for at kunne foretage en optimal vurdering og behandling.

Klinisk relevans:

Ved alvorlige odontogene infektioner med spredning til de omkringliggende spatier i hoved- og halsområdet er det væsentligt med rationel og systematisk evaluering af patienten. Viden omkring anatomien og specifikke symptomer er væsentlige faktorer, når klinisk vurdering foretages. Kendskab til antibiotiske præparater og dosering er en central del i behandlingsstrategien. I tilfælde af usikkerhed kan det konfereres med en kollega, som har rutine i at behandle alvorlige odontogene infektioner, fx specialtandlæge indenfor tand-, mund- og kæbekirurgi. Patienten skal opsøge nærmeste skadestue omgående ved påvirkning af almen status, synke- og/eller respirationsproblemer.