Antropometriske målinger – kroppens vægt og fedt

ABSTRACT

Vægt med fødder
Fokusartikel Dato: 07.08.2019

Den danske voksne befolknings vægt er støt og roligt vokset igennem det seneste halve århundrede, og i dag har op mod 60 % af alle voksne mænd og 50 % af voksne kvinder et Body Mass Index (BMI) > 25 kg/m2. BMI er imidlertid ikke et egentligt mål for fedme, men et mål for graden af overvægt, og mange aktive og muskuløse bliver fejlplacerede som overvægtige eller fede, når deres fedmegrad bedømmes ud fra BMI.

Der findes flere metoder, som kan måle kroppens fedtmængde, men der eksisterer ikke, som for BMI, referenceværdier for, hvornår fedtmængden er så stor, at der er tale om fedme.

Denne artikel viser, ud fra målinger af fedtmasse med bio-impedans, hvor meget fedt voksne danskere i alderen 35-65 år havde i slutningen af 1980’erne, og at udviklingen i mængden af fedt på kroppen er steget mere end forventet i perioden frem til midten af 1990’erne.

Data repræsenterer et normalmateriale og kan derfor tjene som referenceværdier for nuværende og fremtidige målinger af udvikling i den danske befolknings fedmegrad.

Blandt børn findes opdaterede opgørelser over udviklingen i BMI fra ind- og udskolingsdata, men en besparelse har fjernet de rutinemæssige årlige målinger af børnenes højder og vægte, og en primær indsats, der opdager, når det normalvægtige barn er på vej til at udvikle overvægt, eksisterer således ikke mere i skolesundhedsplejen.

Det danske tandplejesystem er eneste instans, der regelmæssigt ser danske skolebørn i helbredsundersøgelsessammenhæng, og kunne således foreslås fremover at varetage denne opgave.

Klinisk relevans:

I dag måles børns BMI kun rutinemæssigt ved ind- og udskoling, mod tidligere årligt, og en begyndende vægtøgning og overvægtsudvikling fanges derfor ikke hos skolelægen eller sundhedsplejersken. En primær indsats, der opdager, at det normalvægtige barn er på vej til at udvikle overvægt, vil både kunne spare samfundet og det enkelte barn for umiddelbare og langsigtede økonomiske såvel som sociale og helbredskonsekvenser relateret til overvægt og fedme. Det danske børnetandplejesystem, der regelmæssigt ser danske skolebørn i helbredsundersøgelsessammenhæng, udgør en oplagt mulighed for regelmæssigt at måle børns BMI og begyndende overvægtsudvikling og kunne således med fordel og med lave samfundsomkostninger varetage denne opgave.