MR-sikkerhed ved almindelige tandmaterialer

ABSTRACT

a575 fig
Sekundær artikel Dato: 28.04.2020

Introduktion
Formålet med dette studie var at måle den faktiske opvarmning og den magnetiske tiltrækning af et bredt udvalg af almindeligt forekommende tandmaterialer i en 1.5 Tesla MR-scanner.

Materiale og metoder
21 almindeligt forekommende metalliske tandmaterialer blev testet for både stærk og svag magnetisk tiltrækning.

Radiofrekvent opvarmning blev målt med et fiberoptisk termometer med materialet anbragt i et knogle-/muskelfantom.

Resultater
To materialer havde kraftig magnetisk tiltrækning med en afbøjningsvinkel > 45°.

Tre materialer havde svag magnetisk tiltrækning, så de flyttede sig i en bakke med mel, når den blev bragt ind i magnetscanneren.

En halvcirkelformet tandbøjle viste temperaturstigning på 0,8° C, og temperaturen stabiliserede sig med en maksimumstigning på 1,4° C efter flere scanninger.

Konklusion
Størstedelen af de testede metalliske tandmaterialer var MR-sikre og havde hverken opvarmning eller magnetisk tiltrækning.

Som hovedregel behøver almindelige tandmaterialer ikke af blive fjernet før MR-scanning.

Hvorvidt det kan blive nødvendigt at fjerne tandmaterialer, skal baseres på en objektiv vurdering af, om metalartefakter i nærområdet kan umuliggøre klinisk vigtig billeddannelse.

Klinisk relevans:

Tandlæger bliver jævnligt spurgt, om tandmaterialer skal fjernes før MR-scanning eller bliver bedt om at fjerne fx tandbøjler, da de som halvcirkler kan inducere strøm og dermed varme i det vekslende gradientfelt under en MR-scanning. Dette studie har undersøgt en række almindeligt forekommende tandmaterialer for at kunne give svar på om det er nødvendigt at fjerne materialerne inden MR-scanning.