Dysfagi

ABSTRACT

a587 fig.
Sekundær artikel Dato: 10.07.2020

Dysfagi er den medicinske betegnelse for symptom på vanskelighed ved at synke.

Det er et almindeligt symptom i en bred gruppe af patienter, og det får betydelige konsekvenser for både patienter og samfund.

Patienter med udiagnostiseret dysfagi er i høj risiko for aspiration og underernæring, hvilket reducerer livskvaliteten og udvider sundhedsomkostningerne.

Grundig undersøgelse er vigtigt, og implementering af en behandlingsstrategi bør være baseret på evaluering fra et tværfagligt team.

På trods af implikationerne af dysfagi er viden og fokus begrænset i både den primære og sekundære sektor i det danske sundhedsvæsen. Derfor behandles mange patienter ikke tilstrækkeligt.

Hovedbudskaber:

• I Danmark er der begrænset viden om dysfagi.
• Der er få videnskabelige artikler med beskrivelse af forekomst, udredning og behandling af dysfagi.
• Dysfagi er et hyppigt forekommende symptom hos patienter med f.eks. neurologiske sygdomme, cancer, demens og udviklingsforstyrrelser samt ældre patienter.
• Henvisnings-, udrednings- og behandlingsmulighederne er begrænsede.
• Dansk Selskab for Dysfagi sætter fokus på vigtigheden af en tværfaglig og tværsektoriel indsats mod dysfagi.

Emner