Fokusartikel:

Traumer globalt og oralt

ABSTRACT

a630 fig
Fokusartikel Dato: 15.12.2020

I denne artikel præsenteres epidemiologiske data om orale traumer i relation til kropsskader.

Der har været et stigende fokus på forebyggelse og prævention af skader inden for trafikområdet og i sportens verden.

Tandskader er imidlertid svære at forebygge, men vi kan forbedre den akutte behandling. For en udslået tand er det afgørende, at der bliver udført førstehjælp på skadestedet.

Internettet har forøget mulighederne for formidling af viden om, hvorledes man skal forholde sig i den akutte situation til den skadede, forældre, skolepersonale, idrætsledere osv.

En korrekt professionel håndtering af tandskader er ligeledes vigtig for tændernes prognose. Det kræver et højt vidensniveau hos tandplejepersonalet samt organisering af tilbud om akut behandling uden for tandklinikkernes normale åbningstid.

Dental Trauma Guide er en internetbaseret guide til tandlæger, som har til formål at give hurtig og let adgang til opdateret viden om diagnostik, behandling og prognose for tandtraumer.

Klinisk relevans:

Akutte tandtraumer er hyppige og svære at forebygge. Prognosen bestemmes ofte af den behandling, som udføres på skadespladsen og i den nærmeste tid, efter at skaden er sket. Derfor er det vigtigt, at tandlæger kan stille den korrekte diagnose og udføre den rigtige behandling. I dag findes der internetbaserede hjælpemidler til at understøtte dette.