Træthed, okklusion og ganemorfologi hos børn med ADHD – et pilotstudie

ABSTRACT

a618 fig.
Originalartikel Dato: 17.11.2020

Introduktion og formål
ADHD er karakteriseret ved hyperaktivitet, uopmærksomhed og impulsivitet.

Mange børn med ADHD lider af søvnrelaterede respirationsforstyrrelser (SDB). SDB hos børn skyldes oftest obstruktion af øvre luftveje.

Symptomerne på dårlig søvn hos børn er ofte hyperaktivitet og impulsivitet.

Obstruktion af øvre luftveje kan medføre en reflektorisk ekstension af hovedet samt mundånding. Disse faktorer har indflydelse på udvikling af kranio-facial morfologi, okklusion og pladsforhold.

Formålet var at undersøge træthed, søvn, okklusionsafvigelser, pladsforhold, tandbuedimensioner og ganemorfologi hos børn med ADHD sammenlignet med en kontrolgruppe.

Materiale og metoder
Artiklen er baseret på en videnskabelig afhandling og en tidligere publiceret artikel.

Materialet bestod af 15 børn med ADHD og 36 raske børn. Børnene udfyldte to spørgeskemaer og fik foretaget en intraoral scanning.

Resultater
Børnene i ADHD-gruppen snorkede mere (P < 0,05) og sov mere uroligt (P < 0,0005). Ligeledes havde børnene med ADHD en smallere gane anteriort (P < 0,05) og en tendens til øget forekomst af krydsbid (P = 0,086).

Ingen øvrige signifikante forskelle blev fundet.

Konklusion
Resultaterne kan bidrage til øget fokus på differentialdiagnostik af ADHD versus SDB, og yderligere undersøgelser med større antal i ADHD-gruppen er ønskeligt.

Klinisk relevans:

ADHD er karakteriseret ved hyperaktivitet, uopmærksomhed og impulsivitet. Hyperaktivitet og impulsivitet kan også være symptomer hos børn, der sover dårligt. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på differentialdiagnostik af ADHD versus SDB. Undersøgelsens præliminære resultater skal tolkes med forsigtighed og tyder på, at børn med ADHD sover mere uroligt og kan have en smal gane og tendens til krydsbid sammenlignet med en rask kontrolgruppe. Yderligere undersøgelser med flere børn i ADHD-gruppen ønskes for en mere valid konklusion.