Oversigtsartikel: Neuropatiske orofaciale smerter

Udklip 16
Oversigtsartikel Dato: 06.09.2021

Tandlægen er ofte den første sundhedsperson, som møder patienter med ekstra- og/eller intraorale smerter. Viden om forskellige orofaciale smertetilstande er således essentielt, for at tandlægen kan yde sufficient diagnose og behandling eller foranledige relevant henvisning til andre specialiserede sundhedspersoner, når dette er påkrævet.

Det vigtigste ved korrekt differentialdiagnostik er muligheden for at undgå forværring af smertetilstande som følge af ikke-indicerede indgreb. International Classification of Orofacial Pain (ICOP) indeholder korte beskrivelser og strukturerede diagnostiske kriterier for orofaciale smerter forårsaget af læsion eller sygdom i de kranielle nerver.

Denne oversigtsartikel har til formål at give et overblik over orofaciale neuropatiske smerter med et særligt fokus på tre orofaciale neuropatiske smertetilstande: klassisk trigeminusneuralgi, trigeminal postherpetisk neuralgi og post-traumatisk trigeminal neuropatisk smerte. En kort kasuistik er ligeledes inkluderet.

Klinisk relevans:

Tandlæger spiller en væsentlig rolle i diagnostik af orofaciale neuropatiske smertetilstande, herunder klassisk trigeminusneuralgi, postherpetisk trigeminal neuralgi samt posttraumatisk trigeminal neuropatisk smerte. Sidstnævnte kan opstå som følge af traumer, men også som følge af almindelige odontologiske procedurer, selvom de er udført lege artis. Det er af afgørende betydning, at patienter med orofaciale neuropatiske smerter får stillet korrekt diagnose og bliver tilbudt relevant behandling, herunder særligt at det undgås at udføre ikke-indicerede invasive indgreb.