Oversigtsartikel:

Ortognatkirurgisk behandling med samtidig total kæbeledsrekonstruktion - behandlingsovervejelser

ABSTRACT

a650 fig.
Oversigtsartikel Dato: 22.11.2021

Hos patienter med vækstbetingende kæbeafvigelser og samtidige kæbeledsproblemer opstår der ofte et dilemma. Skal der laves traditionel ortodontisk kirurgi, når der skal laves større flytninger af segmenterne, og der samtidig er kæbeledsproblemer, eller skal der laves kæbeledsproteser (TJR) i kombination med maksilkirurgi (LeFort 1).

Klinikere ignorerer nogle gange eventuel sygdom i kæbeleddet og nøjes med at lave ortodontisk kirurgisk procedure og håber ved dette, at kæbeledsproblemet løses. Ved kæbeledsproblemer bør disse tænkes ind i planlægningen. Degenerative kæbeledsforandringer kan kræve, at der laves en kombineret plan med ledproteser og ortodontisk kirurgi, for at et optimalt, funktionelt og æstetisk langtidsresultat kan opnås.

En velkendt komplikation ved traditionel kirurgi på underkæben, bilateral sagittal split osteotomi (BSSO), er tilbagefald af underkæben, nerveskader på nervus alveolaris inferior, kondylære forandringer, der postoperativt bevirker anteriort åbent bid.

I de senere år er talrige artikler blevet publiceret om emnet alloplastisk kæbeledsrekonstruktion. Meget få artikler er blevet publiceret om den kombinerede procedure med TJR og ortodontisk kirurgi. Resultaterne for TJR er veldokumenterede. Om der skal laves kirurgi på underkæben eller overkæben først i ortodontisk kirurgi, er blevet debatteret i mange år. Når der laves TJR, er der en meget lille tolerance ved en eventuel fejlplacering af overkæben. Sker dette, vil kæbeledsproteserne i værste fald ikke passe.

Komplikationer er normalt relativt få og kan normalt korrigeres ved en postoperativ opfølgning i de første uger efter den kirurgiske procedure.

Klinisk relevans:

Hos patienter med skeletale afvigelser og samtidige alvorlige kæbeledsproblemer kan det overvejes, om der alene bør foretages traditionel ortodontisk-kirurgisk operation for korrektion af afvigelser, eller om det skønnes relevant at foretage simultan, kirurgisk behandling af kæbeledsproblemer med fx en kæbeledsalloplastik (udskiftning af kæbeled) for at afhjælpe kæbeledsproblemerne og samtidig korrigere for de skeletale afvigelser. Sådanne overvejelser er til stede, når der er degenerative eller resorptive forandringer i et eller begge led og som oftest kombineret med smerter. Det beror altid på en faglig og individuel vurdering af mulige alternativer og ikke mindst patientens behandlingshistorik, om man finder det tilstrækkeligt at afhjælpe patientens problemer ved at foretage traditionel ortodontisk-kirurgisk behandling.