Tandlægeuddannelsen i det 21. århundrede: 10 temaer til curriculumrevision

Denne oversigtsartikel identificerer 10 faglige temaer, som er blevet indført i tandlægeuddannelser, og er ment som en inspiration til curriculumreform

TB 10 illu forside
Oversigtsartikel Dato: 24.10.2022

For at forstå, hvor tandlægeuddannelsen er på vej hen, er det relevant at analysere udviklinger i indholdet af det odontologiske curriculum. Med afsæt i international odontologisk og medicinsk uddannelsesforskning – primært fra Nordamerika – og suppleret med konkrete fagbeskrivelser på tandlægeskolers hjemmesider beskriver artiklen nyere faglige udviklinger i tandlægeuddannelsen. Artiklen identificerer 10 faglige temaer, som er blevet indført i tandlægeuddannelser. Artiklen er ment som en inspiration til curriculumreform og er henvendt til administratorer, forskere og undervisere på tandlægeuddannelsen i Norden. 

Klinisk relevans:

Tandlægeuddannelsens curriculum/læreplan er blevet reformeret flere gange i løbet af det 21. århundrede. Curriculum bør hele tiden justeres for at være klinisk relevant. Nye fag og nye faglige elementer trænger sig på, og allerede eksisterende fag udvikler sig hastigt. Udvikling i curriculum er nødvendig, for at studerende kan lære de nyeste teknologier, videnskabelige metoder og fund. Nyt fagligt indhold og curriculumændringer har således stor betydning for fremtidens tandlæger og kvaliteten af deres arbejdsliv og odontologiske behandlinger. For at kunne ruste tandlæger til den virkelighed, som møder dem i fremtidens praksis, er det essentielt, at det odontologiske curriculum er tidssvarende og afstemt med nye faglige udviklinger internationalt. 

DENTAL EDUCATION IN THE 21ST CENTURY – TEN THEMES 

In order understand where the dental education is heading, it is relevant to analyze developments in the content of the dental curriculum. Based on international dental and medical education research, primarily from North America, and supplemented by specific course descriptions on dental schools' websites, the article describes recent professional developments in dental education. The article identifies ten curricular themes that have been proposed in dental education programs. The article is meant as a step towards curriculum reform, which hopefully can inspire administrators and educators in dental education in Nordic countries.