Vitale pulpabehandlinger i tænder med profund caries

Der er stadig problemer med at vurdere pulpas tilstand i tænder med profunde carieslæsioner. Når pulpa er eksponeret på grund af caries, er der ikke overensstemmelse mellem anbefalingerne fra ESE og de nordiske landes nationale retningslinjer. 

A728 figur 3
Oversigtsartikel Dato: 23.01.2023

Vitale pulpabehandlinger udføres med henblik på at bevare pulpas forsvarsfunktioner og undgå pulpektomi og rodfyldning, som kan være teknisk udfordrende og ikke altid fører til det ønskede resultat. The European Society of Endodontology (ESE) har publiceret en statusrapport om vital pulpabehandling i tænder med profunde carieslæsioner, som i et vist omfang stemmer overens med de nationale retningslinjer i de nordiske lande. Der er stadig problemer med at vurdere pulpas tilstand i tænder med profunde carieslæsioner. Så længe carieslæsionen ikke har nået pulpa, anbefales behandlinger, der sigter på at undgå pulpaeksponering, fx gradvis ekskavering. Men når pulpa er eksponeret på grund af caries, er der ikke overensstemmelse mellem anbefalingerne fra ESE og de nordiske landes nationale retningslinjer. Dette skyldes sandsynligvis manglende evidens for bedre effekt af én behandling frem for andre samt vanskeligheder med at afgøre, hvornår pulpa er irreversibelt beskadiget. Minimalt invasive behandlingsstrategier med nyudviklede hydrauliske calciumsilikatcementer har vist lovende resultater af vital pulpabehandling med henblik på at undgå rodkanalbehandling. Konceptet er under stadig udvikling, og man må forvente, at de kliniske anbefalinger på sigt bliver ændret. 

Klinisk relevans:

Det er vigtigt at vælge minimalt invasive behandlinger, når det overhovedet er muligt. Gradvis ekskavering og selektiv ekskavering i én seance reducerer sandsynligheden for pulpaeksponering i tænder med dyb caries. Når carieslæsionen er meget dyb og strækker sig ind i pulpa, kan behandlingen enten være direkte overkapning, pulpotomi eller pulpektomi, men valget imellem dem kan ikke underbygges af nagelfast videnskabelig evidens. Vital pulpabehandling af eksponeret pulpa er et område under udvikling, selvom vanskelighederne ved at bedømme, om pulpa har taget irreversibel skade stadig er uløste. 

VITAL PULP TREATMENTS IN TEETH WITH DEEP CARIOUS LESIONS 

Vital pulp treatments (VPT) are performed to preserve the defense functions of the pulp and thus to avoid pulpectomy and root filling which can be technically demanding and not always ends up with the desired outcome. The European Society of Endodontology (ESE) has published a position paper on VPT in teeth with deep carious lesions which partly matches to national guidelines in Nordic countries. There are unsolved difficulties in assessing the pulpal status in teeth with deep carious lesions. As long as the carious lesion has not reached the pulp, treatments performed to avoid pulp exposure, such as stepwise excavation, are recommended. On the other hand, when the pulp is exposed due to caries, the recommendations are somewhat different between the ESE and national guidelines in Nordic countries. This is most probably due to lack of evidence favoring one treatment over the other and due to difficulties in assessing which exposed pulps are irreversibly damaged. Minimally invasive management strategies with recently developed hydraulic calcium silicate cements show promising results of VPTs aiming at avoiding root canal treatment. The VPTs will be further developed and changes to clinical recommendations are anticipated.