Er der kausal sammenhæng mellem bruksisme og okklusion?

Der er aktuelt ikke nogen som helst evidens for et kausalt forhold mellem bruksisme og okklusion, lyder konklusionen i en ny undersøgelse.

Illu okklusion
Sekundær artikel Dato: 20.03.2023

Indenfor tandlægeprofessionen er det en udbredt opfattelse, at der er kausal sammenhæng mellem bruksisme og (mal)okklusion. Formålet med denne oversigt var en kritisk vurdering af den eksisterende litteratur om dette emne. En søgning på PubMed i den engelsksprogede litteratur med søgeordene “Bruxism [Majr] AND (Dental Occlusion [Majr] OR Malocclusion [Majr])” gav 93 artikler, hvoraf 46 studier blev inkluderet i denne oversigt. Nogle af de inkluderede publikationer behandlede den mulige sammenhæng mellem bruksisme og okklusionsforhold, hvoraf det blev konkluderet, at der ikke er tilgængelig evidens for, at hverken okklusal interferens eller faktorer relateret til orofacial anatomi indgår i bruksismens ætiologi. Der er i stedet en voksende bevidsthed om, at andre faktorer (dvs. psykologiske og adfærdsmæssige) er vigtige årsager til bruksisme. Andre af de inkluderede undersøgelser vurderede okklusionens mulige medierende rolle mellem bruksismen og dens angivelige konsekvenser (fx tandslid, tab af parodontalt støttevæv og kæbeledssmerter og -dysfunktion). Selvom de fleste tandlæger er enige om, at bruksisme kan have flere skadelige effekter på tyggeapparatet, er der til dato ikke fundet evidens for, at okklusion og artikulation spiller en formidlende rolle for nogen af de påståede negative effekter. Baseret på denne undersøgelse bør det derfor konkluderes, at der aktuelt ikke er nogen som helst evidens for et kausalt forhold mellem bruksisme og okklusion.

Klinisk relevans:

Der er mange teorier om tandkontakt og sammenbid som årsager til bruksisme. Dette har ofte medført behandlinger i form af beslibninger og okklusale justeringer af tandsættet. Suprakontakter eller interferenser har imidlertid ingen ætiologisk rolle for bruksisme, og behandlingerne er derfor ikke evidensbaserede. Den eneste sikre kausale sammenhæng mellem sammenbiddet og bruksisme er, at bruksisme kan bevirke tandslid.

ARE BRUXISM AND THE BITE CAUSALLY RELATED? 

In the dental profession, the belief that bruxism and dental (mal-)occlusion (“the bite”) are causally related is widespread. The aim of this review was to critically assess the available literature on this topic. A PubMed search of the English-language literature, using the query “Bruxism [Majr] AND (Dental Occlusion [Majr] OR Malocclusion [Majr]),” yielded 93 articles, of which 46 papers were finally included in the present review. Part of the included publications dealt with the possible associations between bruxism and aspects of occlusion, from which it was concluded that neither for occlusal interferences nor for factors related to the anatomy of the orofacial skeleton, there is any evidence available that they are involved in the etiology of bruxism. Instead, there is a growing awareness of other factors (viz., psychosocial and behavioral ones) being important in the etiology of bruxism. Another part of the included papers assessed the possible mediating role of occlusion between bruxism and its purported consequences (e.g., tooth wear, loss of periodontal tissues, and temporomandibular pain and dysfunction). Even though most dentists agree that bruxism may have several adverse effects on the masticatory system, for none of these purported adverse effects, evidence for a mediating role of occlusion and articulation has been found to date. Hence, based on this review, it should be concluded that to date, there is no evidence whatsoever for a causal relationship between bruxism and the bite.