§ 166-tilskud ved Sjögrens syndrom og efter kræftbehandling

Det er bemærkelsesværdigt, at en tilskudsordning, som har givet anledning til så megen kritik, ikke er blevet revideret de sidste 20 år ud fra de erfaringer, man har gjort sig, lyder konklusionen i en ny oversigtsartikel.

§166
Oversigtsartikel Dato: 19.06.2023

Sundhedsloven giver borgere, der udvikler betydelige tandproblemer som følge af strålebehandling mod hoved-hals-området, kemoterapi, eller Sjögrens syndrom, adgang til et særligt tilskud til tandpleje. For at opnå tilskud foretages en vurdering af tandproblemernes omfang og årsag. Helt specifikt kan der ikke forventes tilskud til behandlingsbehov, som var til stede inden cancerbehandling eller inden diagnosetidspunktet for Sjögrens syndrom, fx caries- og parodontalbehandling, kronebehandling på tænder, som tidligere med rette burde være behandlet med krone, erstatning af tænder mistet inden cancerbehandling eller diagnosetidspunktet for Sjögrens syndrom, eller behandling foretaget, inden bevilling eller forhåndsgodkendelse er modtaget. Ligeså kan der ikke forventes tilskud til behandling af parodontitis hos patienter med Sjögrens syndrom og patienter, der er eller har været i kemoterapi, til patienter efter kemoterapi, hvor andre faktorer kan forklare eventuel hyposalivation, fx andre farmaka, til genbehandling med allerede bevilget tanderstatning til cancerpatienter, til ansøgere med hyposalivation pga. graft versus host-syndrom samt hyposalivation pga. kirurgisk fjernelse af spytkirtler eller strålebehandling mod ikkemaligne lidelser. Tilskud til behandling af symptomgivende tandslid gives kun, hvor der synes en umiddelbar sammenhæng med cancerbehandling eller Sjögrens syndrom. Der er en alternativ mulighed for at opnå betaling af tandprotetik til patienter, som har gennemgået fokussanering inden strålebehandling mod hoved-hals-kræft eller organtransplantation, samt ved protetisk behov pga. kæbetumorresektion. Ordningens mange modsigelsesfyldte forhold tilsiger en revision.

Klinisk relevans:

Den praktiserende tandlæge møder lejlighedsvis patienter, som er strålebehandlet mod hoved-hals-området, patienter, som har orale følger af kemoterapi, og patienter med Sjögrens syndrom. Det er derfor af betydning, at den praktiserende tandlæge kender til sundhedslovens § 166 stk. 1 og 2, både hvad angår de muligheder, patienten har for tilskud, men også de ofte modsigelsesfyldte begrænsninger, som loven og dens forvaltning giver. Dette med henblik på at kunne rådgive patienten som autoriseret sundhedsperson, og således at der søges om tilskud, så snart det er relevant, men uden at give patienterne falske forhåbninger, hvis ansøgning er udsigtsløs.

DENTAL PROBLEMS CAUSED BY CANCER THERAPY OR SJÖGRENS’S SYNDROME

According to the Danish Health Act, citizens suffering from significant oral health problems caused by radiation therapy for head and neck cancer, cancer chemotherapy or Sjögren’s syndrome are eligible to a public funded economic subsidy to dental care. In order to be granted the subsidy the regional authorities assess the oral health problems and their causes of each individual applicant. Dental treatment needs, which are present prior to cancer treatment or the time of diagnosis of Sjögren’s syndrome will not be subsidised. Moreover, treatment of periodontitis will not be subsidized to patients who have received chemotherapy and patients with Sjögren’s syndrome, just as patients who have received chemotherapy suffering from hyposalivation, which can be ascribed to other causes than chemotherapy are not eligible for the subsidy. Finally, patients suffering from hyposalivation due to graft-versus-host disease are not eligible to the public subsidy as well as several other relevant groups of cancer patients. Treatment of tooth wear is only subsidized when an obvious cause-effect relationship can be established. Patients may, however, benefit from prosthetic dental rehabilitation, free of charge, by reference to other legislation. This applies where there has been pre-irradiative removal of diseased teeth because of prosthetic rehabilitation after removal of teeth due to tumor resection in the jaws or removal of diseased teeth before organ transplantation. A revision of the legislation seems to be relevant because of a number of contradictions.

Emner