Svar på kommentar til Tandlægebladet fremsat af Torben Lillie om medicinrelateret osteonekrose i kæberne

Faglig kommentar Dato: 18.09.2023