Fra saliva til kameler. Danmarks første dr.odont.

Bodil Schmidt-Nielsen opnåede i 1946 som den første dansker den odontologiske doktorgrad.

a781 fig
Fokusartikel Dato: 04.09.2023

Bodil Schmidt-Nielsen opnåede i 1946 som den første dansker den odontologiske doktorgrad. Hun var på det tidspunkt kun 27 år gammel og desuden mor til to. Bodil Schmidt-Nielsen var nærmest født til en forskerkarriere. Begge forældre var aktive forskere og havde opnået doktorgrader, og faderen, August Krogh, var i 1920 blevet hædret med Nobelprisen i fysiologi. Allerede som tandlægestuderende deltog Bodil Schmidt-Nielsen i odontologiske og fysiologiske forskningsprojekter, og hendes doktorafhandling var et meget grundigt metodestudie, hvor hun afprøvede en række nye metoder til måling af salivas pH og indhold af fosfor og calcium. Kort efter disputatsforsvaret forlod Bodil Schmidt-Nielsen det danske odontologiske miljø, flyttede til USA og kastede sig over studier af stofskifte og nyrefysiologi hos pattedyr, krybdyr og fisk. Hun høstede stor anerkendelse for dette arbejde og var ved sin død i 2015 en højt estimeret zoofysiolog.

Klinisk relevans:

Bodil Schmidt-Nielsen er en glemt, men betydningsfuld skikkelse inden for dansk odontologi. Hun var i en alder af kun 27 år den første dansker, der opnåede den odontologiske doktorgrad. Hun forlod imidlertid kort tid senere både Danmark og tandlægefaget og skabte sig i stedet en imponerende karriere som fysiolog i USA.

FROM SALIVA TO CAMELS. THE FIRST DOCTOR OF ODONTOLOGY IN DENMARK 

In 1946, Bodil Schmidt-Nielsen was the first Dane to achieve the scientific degree Doctor of Odontology. She was only 27 years old and the mother of two children. Bodil Schmidt-Nielsen seemed almost predestined to a scientific career. Both parents were active researchers with doctorates, and her father, August Krogh, was a Nobel laureate in physiology. Already as a dental student Bodil Schmidt-Nielsen participated in research projects in the fields of dentistry and physiology, and her doctoral thesis was a comprehensive method study that investigated new and more precise methods to measure pH and contents of calcium and phosphorus in saliva. A short time after defending her thesis, Bodil Schmidt-Nielsen moved to the US and engaged herself in studies on metabolism and kidney physiology in mammals, reptiles and fish. This line of work was widely recognized, and when Bodil Schmidt-Nielsen died in 2015, she was a highly esteemed zoophysiologist.