Oral radiologi og røntgenregler i tandlægepraksis

Oversigtsartikel Dato: 19.10.2023

ABSTRACT

Røntgenundersøgelse er en væsentlig del af arbejdet i tandlægepraksis. Da dette involverer røntgenstråling, eksisterer der specielle regler inden for denne faglighed. Det er nødvendigt at kende og forstå disse regler, så man kan arbejde korrekt som tandfagligt personale. Nærværende artikel beskriver relevante kompetencepersoner i tandklinikken i forhold til arbejdet med røntgenundersøgelse samt fremhæver de væsentligste forhold omkring patientjournalisering, tilsyn, delegering, henvisning og klagesager.

Klinisk relevans:

Med afsæt i patientsikkerheden og sikkerhed for personalet, når man arbejder med røntgenstråling i tandklinikken, er der specielle regler for det tandfaglige personale. Alt efter profession og arbejdsopgaver har man forskellige roller i beslutning om indikation, udførelse og beskrivelse af røntgenundersøgelser. Det er vigtigt, at alle personalekategorier på klinikken udfylder deres rolle.

ORAL RADIOLOGY AND RADIATION-RELATED LAWS AND ORDINANCES IN DENTISTRY

Radiographic examination is a substantial part of general dental practice. Special laws and rules exist in this work since ionizing radiation is involved. It is of the utmost importance to know and understand these rules to be able to correctly work as a dental professional. The present article addresses the relevant competences that are defined for a general dental clinic working with radiographic examination of patients. In addition, the article emphasises important topics in relation to registrations in patient files, supervision from the authorities, delegation, referring of a patient to another clinic for a radiographic examination, and complaints.