Cone Beam CT-undersøgelse i tandlægepraksis

Cone Beam CT (CBCT)-undersøgelse er en nyttig diagnostisk metode til brug i tandlægepraksis, der supplerer 2D-røntgenundersøgelse med rumlig billedinformation samt flere detaljer i den region, hvor optagelsen foretages.

Oversigtsartikel Dato: 19.04.2024

Cone Beam CT (CBCT)-undersøgelse er en nyttig diagnostisk metode til brug i tandlægepraksis, der supplerer 2D-røntgenundersøgelse med rumlig billedinformation samt flere detaljer i den region, hvor optagelsen foretages. Da CBCT-undersøgelsen er forbundet med et større ressourceforbrug for klinikken og dermed højere omkostninger for patienten og derudover en øget stråledosis, er det helt nødvendigt at arbejde ud fra evidensbaserede indikationer. Der findes utallige studier, flest imidlertid på lave evidensniveauer, der har undersøgt CBCT og dets anvendelse, og fælles for de forskellige fagområder er, at der savnes kliniske studier, der undersøger den diagnostiske og behandlingsmæssige relevans, samt hvordan en CBCT  undersøgelse sammenlignet med traditionelle 2D-røntgenmetoder eventuelt kan forbedre patientens udfald af en behandling. Kun før fjernelse af tredjemolarer i underkæben findes der et højt niveau af evidens for anvendelsen af CBCT.

Klinisk relevans:

CBCT-undersøgelse er i dag en udbredt diagnostisk 3D-røntgenmetode i tandlægepraksis i tilfælde, hvor flere billeddetaljer har betydning for diagnostik og behandlingsvalg. Da 2D-røntgenoptagelse i mange tilfælde vil være sufficient, er det nødvendigt, at tandlægen løbende opdaterer sig på nyeste viden for at kunne vurdere berettigelse til CBCT-undersøgelse på baggrund af evidensbaserede indikationer. 

Indications for cone beam ct 


Cone Beam CT (CBCT) examination is a useful diagnostic method in dentistry, since it provides three-dimensional image information and more details of the region of interest. CBCT examination is associated with a large use of resources in the clinic and therefore, the expenses for the patient are higher compared to 2D radiographs. Moreover, CBCT exposure is associated with a heavier radiation burden to the patient. Consequently, it is necessary to use CBCT on evidence-based indications. Numerous studies, however mostly on a low level of evidence, have evaluated the use of CBCT. To be conclusive for general dentistry, more clinical studies using higher levels of evidence are needed, showing the influence of CBCT on diagnosis and treatment planning. Moreover, we need studies exploring whether treatment based on CBCT is advantageous for the patient compared to treatment based on 2D radiographs. Only for the use of CBCT for assessment of mandibular third molars before removal, a high level of evidence exists. 

Emner