Koronektomi af mandiblens tredjemolar

Denne oversigtsartikel har til formål at gennemgå rationalet for koronektomi og beskrive indikationer, kontraindikationer samt den kirurgiske teknik.

Figur 2 D
Oversigtsartikel Dato: 29.04.2024

Koronektomi er en planlagt efterladelse af rodkomplekset på en retineret tand og har primært været anvendt på mandiblens tredjemolar i de patienttilfælde, hvor risikoen for beskadigelse af nervus alveolaris inferior vurderes som høj. Behandlingen skal være besluttet før operationen i samråd med patienten, og da det er en teknisk vanskelig procedure, bør behandleren have solid kirurgisk erfaring. En række undersøgelser og systematiske oversigtsartikler dokumenterer, at der er under 1 % risiko for nervebeskadigelse og få komplikationer forbundet med koronektomi. Langtidsopfølgning har vist, at der sker en mesio-kraniel migration af rodkomplekset væk fra canalis mandibulae, og hos op til 5 % vil der på et senere tidspunkt være behov for fjernelse af det efterladte rodkompleks pga. kommunikation til mundhulen. Denne oversigtsartikel har til formål at gennemgå rationalet for koronektomi og beskrive indikationer, kontraindikationer samt den kirurgiske teknik.

Klinisk relevans:

Mandiblens tredjemolar har ofte en tæt relation til canalis mandibulae, og dermed kan der ved kirurgisk fjernelse være en risiko for beskadigelse af nervus alveolaris inferior. Denne risiko kan reduceres ved at foretage en koronektomi, hvor rodkomplekset af mandiblens tredjemolar tilsigtet efterlades i kæben. Ved en korrekt udført koronektomi sker der ingen mekanisk påvirkning af nervus alveolaris inferior, og kun i sjældne tilfælde er der behov for senere fjernelse af rodkomplekset.

Coronectomy of the mandibular third molar

Coronectomy is a planned procedure for leaving the root complex of an impacted tooth, primarily applied to the mandibular third molar in cases where the risk of damage to the inferior alveolar nerve is assessed as high. The treatment should be determined before surgery in consultation with the patient. Given its technical complexity, the practitioner should possess significant surgical expertise. Several studies and systematic reviews have reported a risk of nerve damage of less than 1% and few complications associated with the treatment. Long-term follow-up has shown a mesio-cranial migration of the root complex away from the nerve canal. In up to 5% of cases, root removal may be necessary due to communication with the oral cavity. This review article aims to review the rationale for coronectomy and describe indications, contraindications as well as the surgical technique.