Odontogene infektioner kan føre til kritisk infektionsspredning

Denne narrative oversigtsartikel omhandler mulige baggrunde for udvikling af disseminerede infektioner og giver indsigt i risici ved kritisk infektionsspredning.

Figur 1 Infektion
Oversigtsartikel Dato: 10.05.2024

Sunde orale forhold eksisterer under en symbiotisk balance i det orale mikrobiom i sameksistens med det humane værtsforsvar. Først når der sker en forskydning fra symbiose til dysbiose, opstår mulighederne for, at en række orale sygdomme kan udvikles. Orale infektiøse tilstande formodes overvejende at kunne forårsage disseminerede infektioner ved hæmatogen spredning af opportunistiske mikroorganismer og deres virulensfaktorer. Men det er uklart, hvorfor, hvornår og hos hvem forøget risiko for infektionsspredning fra mundhulen er til stede. Denne narrative oversigtsartikel omhandler mulige baggrunde for udvikling af disseminerede infektioner og giver indsigt i risici ved kritisk infektionsspredning. 

Klinisk relevans:

Oral sundhed afspejler både den enkelte persons genetiske baggrund, livsstil, sundhedskompetencer og ofte også alder. Tænder er den eneste overflade i den menneskelige organisme, som ikke konstant udskiftes. Med det moderne menneskes livsstil koloniseres tændernes overflade ofte med mange bakterier, som er metabolisk aktive. Hvis antallet af bakterier begrænses ved hjælp af effektiv mundhygiejne, er hovedparten Gram-positive kokker og stave. Hvis mundhygiejnen er utilstrækkelig, bliver tændernes mikrobiota langt mere kompleks med en betydelig andel af Gram-negative, anaerobe stave og spirokæter. En del af de bakterier, der kommer til at dominere, har evnen til at inducere både infektion og inflammation både i og udenfor mundhulen. Mens disse orale mikroorganismer sjældent giver anledning til egentlige infektionssygdomme uden for mundhulen, har de evnen til at skabe kronisk inflammation, som på flere måder kan påvirke både den generelle og den orale sundhed. Forebyggelse og behandling af orale sygdomme vil derfor bidrage til at hindre sygdomme langt væk fra mundhulen.

Odontogenic infections can lead to critical spread of infection

 
A symbiotic balance between the oral microbiome in coexistence with the human host defences is a prerequisite for oral health. When a shift from symbiotic to dysbiotic conditions progresses, oral diseases are prone to develop. Oral infectious conditions are thought to predominantly cause disseminated infections through haematogenous spread of opportunistic microorganisms and their virulence factors. It is unclear, why, when and in whom an increased risk of infection spread from the oral cavity exists. This narrative review elucidates possible backgrounds for the development of disseminated infections and provides insight into the risks of critical infection spread.