Intraorale scannere i facilitering af dialog

Superimpositionering af scanninger over hinanden udgør en visuel og kvantitativt nøjagtig metode at måle slid over tid på tandniveau. Smiledesign fungerer som et stærkt kommunikativt værktøj, der hjælper med at afstemme forventninger, inden behandling påbegyndes.

Fig 3E
Oversigtsartikel Dato: 28.06.2024

Den stigende digitalisering og udviklingen af digitale værktøjer har en betydelig indvirkning på vores dagligdag. Samfundets generelle digitalisering afspejles også inden for tandlægefaget. På stadig flere og flere tandlægeklinikker udgør intraorale scannere en integreret del af dagligdagen, hvor scanning ikke kun anvendes til aftryk til protetiske restaureringer, men også til diagnostik, behandlingsplanlægning og til facilitering af kommunikationen både mellem behandlere og mellem behandler og patient. 

Superimpositionering af scanninger over hinanden udgør en visuel og kvantitativt nøjagtig metode at måle slid over tid på tandniveau. Smiledesign fungerer som et stærkt kommunikativt værktøj, der hjælper med at afstemme forventninger, inden behandling påbegyndes. 

Klinisk relevans:

Nye digitale værktøjer såsom intraorale scannere kan hjælpe tandlægen med at facilitere den nødvendige dialog med både patient og andre behandlere. Scannere kan hjælpe tandlægen med at kvantitere og formidle nødvendigheden af en behandling samt fremme forventningsafstemningen, inden behandling påbegyndes. Dette er til gavn for både patienten og tandlægen. 

Intraoral scanners in facilitating dialogue


The growing digitisation and advancement of digital tools have a profound impact on our daily lives. The overall digitisation of society is also evident in the field of dentistry. In an increasing number of dental clinics, intraoral scanners have become an integral part of daily life, where the scanners are not only used for creating impressions for prosthetic restorations, but are also utilised for diagnostics, treatment planning, and facilitating communication between practitioners as well as between practitioners and the patient. 

The superimposition of scans provides a visual and quantitatively accurate method for measuring wear over time at the tooth level. Smile design stands out as a powerful communicative tool, aiding in aligning expectations before the commencement of treatment.