Osteomyelitis

Denne artikel har til formål at give en systematisk gennemgang af sygdommen og dens forløb samt beskrive dens behandling, som den finder sted i hospitalsregi.

Fig 1B
Oversigtsartikel Dato: 28.06.2024

Osteomyelitis er karakteriseret ved en inflammatorisk proces i kæbeknoglen, som oftest er initieret af infektion. Tilstanden kan ses hos både voksne og børn. Sygdommen er ved at blive en relativt sjælden diagnose på grund af bedre mundhygiejne, forbedret tandsundhed og den udbredte brug af antibiotika. Osteomyelitis er en alvorlig og svær tilstand at behandle og er karakteriseret ved smerter, hævelse og i nogle tilfælde også sekvestrering og fraktur af kæbeknoglen. Denne artikel har til formål at give en systematisk gennemgang af sygdommen og dens forløb samt beskrive dens behandling, som den finder sted i hospitalsregi.

Klinisk relevans:

Osteomyelitis i kæberne er en sjælden tilstand, som kan være udløst af en infektion eller opstå primært uden kendt infektionsfokus. Udredning og diagnostik foretages på kæbekirurgiske hospitalsafdelinger med relevant billeddiagnostik og evt. biopsi. For de infektionsbetingede tilstande behandles med infektionssanering og antibiotika, mens de nonbakterielle primært forsøges medicinsk behandlet i reumatologisk eller endokrinologisk regi.

Osteomyelitis

Osteomyelitis is characterised by an inflammatory process in the jawbone, which is most often initiated by infection. Osteomyelitis can be seen in both adults and children. The disease is becoming a relatively rare diagnosis due to better oral hygiene, improved health, and the widespread use of antibiotics. Osteomyelitis is a serious condition that is difficult to treat. It is characterized by pain, swelling and in some cases also sequestration and pathological fracture of the jawbone. The purpose of this article is to provide an overview of the disease and to provide general dentists with a knowledge of the treatment strategies is in a hospital setting.