Ny viden:

Det er svært at vurdere knogleniveauet omkring implantater

Implantat

Regelmæssige radiologiske kontroller er et vigtigt led i opfølgningen efter implantatbehandling, bl.a. for at kunne påvise et eventuelt knoglesvind og diagnosticere udvikling af peri-implantitis. Desværre viser en ny australsk undersøgelse, at der er stor usikkerhed forbundet med tolkningen af røntgenoptagelser af implantater.

I undersøgelsen blev 74 personer, herunder alment praktiserende tandlæger og specialister i protetik, parodontologi, endodonti og oral kirurgi, bedt om at vurdere den marginale knoglehøjde omkring implantater på 100 røntgenoptagelser.

Det viste sig, at deltagerne var uenige med hinanden i 28 % af tilfældene og med sig selv i 24 % af tilfældene, dvs. at både intra- og interundersøgervariabiliteten var bekymrende høj. Uoverensstemmelserne var uafhængige af optagelsernes sværtningsgrad og af deltagernes alder, erfaring eller uddannelse. Man kunne blot konstatere, at det er svært at vurdere knogleniveauet omkring implantater på røntgenoptagelser.

Deltagerne var uenige med hinanden i 28 % af tilfældene og med sig selv i 24 % af tilfældene

Walton TR, Layton DM. Intra- and inter-examiner agreement when assessing radiographic implant bone levels: Differences related to brightness, accuracy, participant demographics and implant characteristics. Clin Oral Implants Res 2018;29:756-71.