Ny viden:

Tuberkulose er ikke udryddet

Hygiejne

Takket være vaccinationer, antibiotika og forbedrede levevilkår er tuberkulose (TB) ikke længere en folkesygdom i Danmark. Men på verdensplan er ca. to milliarder mennesker stadig smittede med TB, og der dukker jævnligt sygdomstilfælde op i vores del af verden. Fx var der i 2017 330 smittede personer i Danmark, og i England og Wales var der i 2015 343 dødsfald som følge af TB, og det har foranlediget en oversigtsartikel om sygdommen i British Dental Journal.

Det fremgår af artiklen, at særlige risikogrupper er fattige, hjemløse, underernærede, alkohol- og stofmisbrugere samt migranter fra områder med høj forekomst af TB. Desuden har patienter, som lider af fx HIV/AIDS, diabetes og maligne blodsygdomme eller er i behandling med kemoterapeutika eller immunsupprimerende stoffer, høj risiko for at udvikle sygdommen, hvis de udsættes for smitte.

TB smitter via aerosoler, fx ved hoste; men det er kun patienter i aktivt stadie, der er smittefarlige. Imidlertid har ca. 25 af patienterne ingen kliniske symptomer i det aktive stadie, så man kan i princippet aldrig vide, om en given patient kan smitte med TB.

På den baggrund understreger forfatterne nødvendigheden af at bære ansigtsmaske, der dækker både næse og mund ved alle behandlinger. Det påpeges også, at alle medarbejdere på tandklinikker skal sikre sig, at de er vaccineret imod TB.

PRÆCISERING: Tandlægebladet nr. 10, 2018 bragte ovenstående resumé på baggrund af en international artikel. Vi skal derfor præcisere, at der i Danmark ikke er noget krav om, at man er tuberkulosevaccineret, og Statens Serum institut anbefaler ikke generel vaccination mod tuberkulose.

Clough S, Shaw A, Morgan C. Tuberculosis and oral healthcare provision. Br Dent J 201;224;931-6.