Guide:

Det skal du vide om en vital pulpa

Der er ingen tvivl om, at en sund tand er en tand med en vital pulpa. Men er en vital pulpa det samme som en sund pulpa? Få svaret i denne guide, hvor du også kan blive klogere på, hvordan du kan behandle patologiske tilstande i en vital pulpa. Guiden er baseret på et svensk faktablad samt tidligere artikler og guides i Tandlægebladet.

Vital pulpa
Tekst: BEARBEJDET AF TANDLÆGE, DR.ET LIC.ODONT. BJARNE KLAUSEN / Foto: Shutterstock

Pulpa har mange vigtige funktioner. Først og fremmest forsvarer pulpa sig selv og dermed hele organismen mod indtrængende bakterier gennem immunreaktioner, dentindannelse og væskeflåd i dentintubuli. Desuden kan frie nerveender i pulpa registrere hurtige temperaturforandringer og ved overbelastning sende nerveimpulser til CNS, som fører til reflektorisk mundåbning. Endelig findes der stamceller i pulpa, som kan regenerere pulpavævet.

En vital pulpa kan dække over følgende tilstande:

Klinisk sund pulpa
Tanden er intakt eller forsynet med en restaurering af god kvalitet. Patienten har ingen symptomer fra tanden, som responderer positivt på sensibilitetstest. En pulpa, som er blevet eksponeret på grund af traume eller ved en utilsigtet hændelse under præparation i sund dentin, bliver også anset for at være klinisk sund.

Asymptomatisk pulpitis
Patienten har ingen symptomer fra tanden, men man formoder, at pulpa er inflammeret på grund af profund caries i tanden eller restaurering af så dårlig kvalitet, at mikroorganismer eller deres produkter kan nå pulpa og give anledning til inflammation. En pulpa, som er blevet eksponeret under ekskavering af caries, har derfor diagnosen asymptomatisk pulpitis, hvis tanden er symptomfri, hvilket de fleste tænder med inflammeret pulpa faktisk er. Tanden responderer positivt på sensibilitetstest.

Symptomatisk pulpitis
Patienten har symptomer, og tanden er ofte følsom for kulde og varme. Pulpa er blevet inflammeret på grund af caries via blottet dentin eller dybe sprækker i dentinen, og inflammationen er i disse tilfælde symptomgivende. I et tidligt stadium kan patienten have vanskeligt ved at lokalisere, hvilken tand symptomerne kommer fra. Smerten er konstant eller intermitterende, og provokation med kulde eller varme kan give anledning til vedholdende smerte. Kulde kan undertiden lindre smerten. Perkussionsømhed kan forekomme.

Intern rodresorption
Patienten har oftest ingen symptomer. På røntgenoptagelser kan man se en radiolucent symmetrisk udvidelse af rodkanalen. Man kan ikke længere skelne rodkanalens oprindelige form i resorptionsområdet. Klinisk kan man undertiden se et såkaldt ”pink spot” på kronen, fordi emaljen er så tynd, at det rigt vaskulariserede væv skinner igennem.

Pulpaobliteration
Patienten har oftest ingen symptomer. Den kontinuerlige dentindannelse gør, at pulpahulrummet bliver mindre, og man kan observere pulpaobliteration hos meget gamle patienter. Man kan også se pulpaobliteration efter luksationsskader, som kan give anledning til kraftig aflejring af tertiær dentin. Man kan konstatere tilstanden på røntgenoptagelse, da rodkanalens bredde er kraftigt formindsket eller slet ikke kan ses. Klinisk kan man undertiden se en farveforandring af kronen. Sensibilitetstest giver usikre resultater på tænder med oblitereret pulpa.

Sådan undersøger du pulpas tilstand

En diagnostisk undersøgelse indebærer grundig klinisk undersøgelse med inspektion, palpation, perkussion og eventuelt gennemlysning med fiberoptik og belastning af cuspides. Det er desuden ofte påkrævet at udføre forskellige diagnostiske tests.

Test af pulpas sensibilitet: Brug to forskellige metoder
En tand med vital pulpa bør reagere på sensibilitetstest. Både elektrometrisk test og kuldetest er pålidelige metoder med høj diagnostisk værdi; men en tand med partiel nekrose kan undertiden reagere positivt på elektrometrisk test, og en vital tand med forsnævret pulparum responderer ikke altid på kuldetest. Man bør derfor både anvende elektrometrisk test og kuldetest for at opnå maksimal diagnostisk sikkerhed.

Røntgenundersøgelse
Røntgenundersøgelse er et supplement til den kliniske undersøgelse og andre diagnostiske tests. Røntgenoptagelser kan bl.a. give oplysning om profund caries, pulpanære fyldninger, pulpakammerets størrelse, rodkanalanatomi og forandringer i omgivende knogle. Periapikale knogleforandringer kan give en indikation på, om pulpa er sund, kraftigt inflammeret eller nekrotisk.

Blokade med lokalanalgetikum
Patienter med tandpine har ofte svært ved at udpege, hvilken tand der er årsag til smerten. Det kan derfor være formålstjenligt at lægge lokalanalgesi ud for den mistænkte tand og se, om dette giver smertelindring. Hvis ikke, er det sandsynligvis en anden tand, der er årsag til symptomerne.

Sådan kan du behandle patologiske tilstande i en vital pulpa

Bevarelse af vitalt pulpavæv
• Gradvis ekskavering
• Direkte overkapning
• Pulpotomi

Fjernelse af vitalt pulpavæv
• Pulpektomi
• Ved intern rodresorption standser resorptionen af sig selv, hvis alt pulpavæv er nekrotisk, og resorptionen ikke har perforeret roden. Hvis pulpa er vital, skal alt pulpavæv fjernes for at standse resorptionen.
• En tand med pulpaobliteration kræver ikke behandling, medmindre der er tegn på infektion.

Sådan er prognosen

Når pulpa har været eksponeret gennem sund dentin, er der god prognose for overkapning og pulpotomi, mens resultatet er mere usikkert, når pulpa har været eksponeret gennem carieret dentin. Effekten kan være afhængig af patientens alder, og risikoen for, at behandlingen mislykkes, stiger, hvis der har været smerter fra tanden inden behandlingen.

Prognosen for pulpektomi er god, uanset om pulpa har været eksponeret gennem sund eller carieret dentin, men påvirkes selvfølgelig af rodfyldningens kvalitet.

Kilder

Brodén J. Vital pulpa. (Set 2018 august). Tilgængelig fra: URL: https://www.internetodontologi.se/vital-pulpa/.

Bjørndal L, Markvart M. Behandling af interne rodresorptioner. Tandlægebladet 2018;122:748-52.

Bruun G, Bjørndal L. Behandling af profund caries – baseret på evidens fra nyere kliniske undersøgelser. Tandlægebladet 2013;117:322-9.

GUIDE: Pulpotomi som akut behandling: Sådan gør du. Tandlægebladet 2018;122:874-5.

GUIDE: 4 gode råd: Behandling af profund caries. (Set 2018 november). Tilgængelig fra: URL: https://www.tandlaegebladet.dk/4-gode-raadbehandling-af-profund-caries