Dansk forskningsnyt:

Social ulighed i cariesforekomst kan udlignes

Ulighed børnetandpleje caries
Foto: Shutterstock

I Halland kunne man fra 2006 til 2010 konstatere en stigende ulighed i cariesforekomsten blandt landsdelens førskolebørn. I 2013 indførte myndighederne derfor en omfordeling af midlerne i den offentlige børnetandpleje, så de klinikker, der lå i særligt belastede områder, fik flere penge pr. patient, mens klinikker, der lå i mindre belastede områder, fik færre penge. Omfordelingen blev baseret på beregninger af cariesrisikoen i hvert af de 58 distrikter i landsdelen ud fra cariesfrekvensen og forældrenes uddannelsesniveau og økonomiske forhold.

Ved en evaluering af projektet i 2016 sammenlignede man cariesprævalensen (dmfs > 0) blandt 3-6-årige børn, som var undersøgt i 2010 (n = 8.096), med en tilsvarende gruppe (n = 10.927), som blev undersøgt i 2016. Det viste sig, at cariesprævalensen var stort set uændret (ca. 10,5 %); men fordelingen var blevet mere jævn imellem de 58 distrikter. Det lykkedes altså ved en målrettet indsats at reducere cariesforekomsten i de mest belastede områder; men prisen var øget cariesforekomst i de mindre belastede områder. Undersøgelsen er gennemført af forskere fra Region Halland og Odontologisk Institut, Københavns Universitet.

Prisen var øget cariesforekomst i de mindre belastede områder

Holmén A, Strömberg U, Håkansson G, Twetman S. Effect of risk-based payment model on caries inequalities in preschool children assessed by geo-mapping. BMC Oral Health 2018. DOI 10.1186/s12903-017-0470-6.