Dansk forskningsnyt:

Nye endodontiske teknologier vinder langsomt indpas

Endodontiske teknologier
Foto: Shutterstock

Der er de senere år fremkommet en række teknologiske landvindinger inden for det endodontiske arbejdsområde, og forskere fra Odontologisk Institut ved Københavns Universitet har nu undersøgt, i hvilket omfang danske tandlæger har indført disse nye metoder i deres daglige praksis.

I en spørgeskemaundersøgelse blev de samme spørgsmål med 10 års mellemrum stillet til to grupper af tandlæger. I 2003 var det 692 medlemmer af Københavns Tandlægeforening (KTF), der svarede, mens gruppen i 2013 var sammensat af 123 medlemmer af KTF samt 408 deltagere i Tandlægeforeningens symposium om endodonti. Svarprocenten var 72,4 i 2003 og 46,5 i 2013.

Undersøgelsen viste, at tandlægerne har taget apex locators og roterende NiTi-file til sig, idet brugen af apex locators er steget fra 15 % i 2003 til 54 % i 2013, og 69 % anvendte NiTi-file i 2013 mod kun 10 % i 2003. Der er også sket en reduktion i antallet af seancer ved behandling af nonvitale tænder, idet hele 74 % i 2013 færdiggjorde disse behandlinger i højst to seancer. Især blandt kvindelige og forholdsvis nyuddannede tandlæger er brugen af calciumhydroxyd som mellemseanceindlæg slået igennem, mens en del erfarne og mandlige tandlæger stadig sværger til kamferklorfenol. Det er i øvrigt generelt de nyligt uddannede, der er hurtigst til at opfange de nye signaler.

Forfatterne påpeger, at der er to områder, hvor danske tandlæger stadig afviger betydeligt fra anbefalingerne i de internationale retningslinjer: Kun 29 % anvendte i 2013 hyppigt kofferdam (hvilket dog er en kraftig stigning fra 4 % i 2003), og rigtig mange undlader at foretage rutinemæssig røntgenkontrol efter rodbehandling.

De nyuddannede er hurtigst til at opfange de nye signaler

Markvart M, Fransson H, Bjørndal L. Ten-year follow-up on adaption of endodontic technology and clinical guidelines amongst Danish general dental practitioners. Acta Odontol Scand 2018; doi.org/10.1080.00016357.2018.1447684